2016-05-12 18:10

2016-05-12 18:11

Satsningar inom skolan

UTBILDNING: Skolorna anpassas för det ökade antalet elever

Det händer mycket inom skolan i Kristinehamns kommun just nu. Tidigare beslutade satsningar genomförs, samtidigt som skolorna anpassas och byggs ut för att möta den kraftiga ökningen av elevantalet.

Kommunfullmäktige beslutade 2011 att satsa 350 miljoner kronor på skollokaler i kommunen. Första etappen var renovering och ombyggnation av Djurgårdsskolans låg- och mellanstadium.

Sedan beslutet om skollokalsutredningen togs har dock förutsättningarna förändrats bland annat med tanke på det stora antalet asylsökande som kommit till kommunen. Flera skolor har blivit trångbodda och måste utökas med mer yta.

– Vi gör kompletteringar utifrån ändrade förutsättningar, säger Dan Thörewik, projektansvarig för skollokalsprojektet.

– Det senaste är att vi ska göra ombyggnationer på Djurgårdsskolans högstadium för att skolan ska kunna ta emot alla elever.

Bibliotek byggs om

Rickard Kristoffersson, administrativ strateg inom skolförvaltningen, förklarar att det är biblioteket i högstadiedelen på Djurgårdsskolan som kommer att byggas om. Det kommer att bli två klassrum, fyra grupprum samt ett bibliotek.

– Vi vill betona att vi inte tar bort några funktioner. Det kommer fortfarande att finnas ett bibliotek på drygt 120 kvadratmeter.

Nytt för hösten är också att Djurgårdsskolan blir en F-9 skola, med en gemensam rektor. Så är det redan i dag organiserat på Södermalmsskolan och på samma sätt kommer det att bli på Stenstalidskolan.

Vid årsskiftet beräknas om- och tillbyggnationerna av Stenstalidskolan vara klara. På sikt är det planerat att Hacklehemsskolan och årskurs 4-6 på Strandskolan ska flyttas till Stenstalidskolan.

Södermalmsskolan

Nästa steg är om- och tillbyggnaden av Södermalmsskolan. Planen är att byggstarten ska ske i höst och när skolan är klar ska den ha utrymme för 800 elever. De paviljonger som placerats på skolans fotbollsplan är tänkta för eleverna på Jakobsbergsskolan, under den tid som ombyggnationerna sker. Eleverna går nu sin sista termin på Jakobsbergsskolan.

Kommunen har fått en hel del kritik för att eleverna flyttas till moduler, innan utbyggnaden på Södermalmsskolan är klar. Dan Thörewik och Rickard Kristoffersson förklarar att det görs för att kommunen ska kunna sätta i gång byggandet av nya Teknik- och Innovationscenter på Björktrasten (vid Jakobsbergsskolan) direkt när detaljplanen vinner laga kraft. Detaljplanen är överklagad till högsta instans, Mark- och Miljööverdomstolen. Kommunen väntar också på besked från länsstyrelsen i frågan om kulturminnesförklaring av Jakobsbergsskolan.

– Tidigast i höst kommer vi kunna starta byggandet av Teknik- och Innovationscentret. Barnen kan inte gå i skola när det är byggarbetsplats och vi vill inte flytta dem mitt i terminen, säger Dan Thörewik.

Att bygga klart Södermalmsskolan innan elevflytten skulle skjuta fram byggstarten av Teknik- och Innovationscentret två år, menar han.

Stor utmaning

Även i Björneborg har skolan blivit för trång och under hösten utökas den med en paviljong på 450 kvadratmeter. På så vis behöver inte längre skolan ha någon undervisning i Folkets hus.

Det finns många synpunkter på de förändringar som sker inom skolans värld just nu. Rickard Kristoffersson och Dan Thörewik förklarar att man måste se till helheten.

– Vi försöker göra det här så bra som möjligt utifrån de politiska ambitioner som finns. Vi är övertygade om att det kommer att bli bra när vi väl kommer i mål, även om det kan kännas lite darrigt just nu, säger Dan Thörewik.

De sticker inte under stol med att det har varit en stor utmaning att anpassa verksamheten efter det snabbt ökande antalet elever i kommunen.

– Det viktigaste för oss är att skapa goda utbildningsmiljöer för elever och lärare, oavsett var de är. Självklart ska föräldrarna kunna känna sig trygga med det, avslutar Rickard Kristoffersson.

Kommunfullmäktige beslutade 2011 att satsa 350 miljoner kronor på skollokaler i kommunen. Första etappen var renovering och ombyggnation av Djurgårdsskolans låg- och mellanstadium.

Sedan beslutet om skollokalsutredningen togs har dock förutsättningarna förändrats bland annat med tanke på det stora antalet asylsökande som kommit till kommunen. Flera skolor har blivit trångbodda och måste utökas med mer yta.

– Vi gör kompletteringar utifrån ändrade förutsättningar, säger Dan Thörewik, projektansvarig för skollokalsprojektet.

– Det senaste är att vi ska göra ombyggnationer på Djurgårdsskolans högstadium för att skolan ska kunna ta emot alla elever.

Bibliotek byggs om

Rickard Kristoffersson, administrativ strateg inom skolförvaltningen, förklarar att det är biblioteket i högstadiedelen på Djurgårdsskolan som kommer att byggas om. Det kommer att bli två klassrum, fyra grupprum samt ett bibliotek.

– Vi vill betona att vi inte tar bort några funktioner. Det kommer fortfarande att finnas ett bibliotek på drygt 120 kvadratmeter.

Nytt för hösten är också att Djurgårdsskolan blir en F-9 skola, med en gemensam rektor. Så är det redan i dag organiserat på Södermalmsskolan och på samma sätt kommer det att bli på Stenstalidskolan.

Vid årsskiftet beräknas om- och tillbyggnationerna av Stenstalidskolan vara klara. På sikt är det planerat att Hacklehemsskolan och årskurs 4-6 på Strandskolan ska flyttas till Stenstalidskolan.

Södermalmsskolan

Nästa steg är om- och tillbyggnaden av Södermalmsskolan. Planen är att byggstarten ska ske i höst och när skolan är klar ska den ha utrymme för 800 elever. De paviljonger som placerats på skolans fotbollsplan är tänkta för eleverna på Jakobsbergsskolan, under den tid som ombyggnationerna sker. Eleverna går nu sin sista termin på Jakobsbergsskolan.

Kommunen har fått en hel del kritik för att eleverna flyttas till moduler, innan utbyggnaden på Södermalmsskolan är klar. Dan Thörewik och Rickard Kristoffersson förklarar att det görs för att kommunen ska kunna sätta i gång byggandet av nya Teknik- och Innovationscenter på Björktrasten (vid Jakobsbergsskolan) direkt när detaljplanen vinner laga kraft. Detaljplanen är överklagad till högsta instans, Mark- och Miljööverdomstolen. Kommunen väntar också på besked från länsstyrelsen i frågan om kulturminnesförklaring av Jakobsbergsskolan.

– Tidigast i höst kommer vi kunna starta byggandet av Teknik- och Innovationscentret. Barnen kan inte gå i skola när det är byggarbetsplats och vi vill inte flytta dem mitt i terminen, säger Dan Thörewik.

Att bygga klart Södermalmsskolan innan elevflytten skulle skjuta fram byggstarten av Teknik- och Innovationscentret två år, menar han.

Stor utmaning

Även i Björneborg har skolan blivit för trång och under hösten utökas den med en paviljong på 450 kvadratmeter. På så vis behöver inte längre skolan ha någon undervisning i Folkets hus.

Det finns många synpunkter på de förändringar som sker inom skolans värld just nu. Rickard Kristoffersson och Dan Thörewik förklarar att man måste se till helheten.

– Vi försöker göra det här så bra som möjligt utifrån de politiska ambitioner som finns. Vi är övertygade om att det kommer att bli bra när vi väl kommer i mål, även om det kan kännas lite darrigt just nu, säger Dan Thörewik.

De sticker inte under stol med att det har varit en stor utmaning att anpassa verksamheten efter det snabbt ökande antalet elever i kommunen.

– Det viktigaste för oss är att skapa goda utbildningsmiljöer för elever och lärare, oavsett var de är. Självklart ska föräldrarna kunna känna sig trygga med det, avslutar Rickard Kristoffersson.

På gång inom skolan

Stenstalidskolan

Om- och tillbyggnationerna går enligt planerna. Våren 2017 ska hela Stenstalidskolan vara klar att tas i bruk.

Eleverna från Hacklehemsskolan flyttas till Stenstalidskolan. Det är ännu ej planerat när flytten kommer att ske.

Djurgårdsskolan

Biblioteket byggs om till två lektionssalar, fyra grupprum och ett bibliotek.

Hemkunskapssalen byggs om till en lektionssal och två grupprum.

Björneborgs skola

En skolmodul på 450 kvadratmeter placeras vid skolan för att möta det ökade elev- och barnantalet inom skola och förskola.

Södermalmsskolan

En modul på 1200 kvadratmeter placeras på fotbollsplanen.

Jakobsbergsskolans elever flyttar in i modulerna inför höstterminen 2016.

Om- och nybyggnation för att möta det ökade elevantalet. Planerad byggstart hösten 2016. När allt är klart ska skolan ha plats för 800 elever.

Teknik- och Innovationscenter

Detaljplanen är överklagad till Mark- och miljööverdomstolen som är högsta instans. Samtidigt ska frågan om kulturminnesförklaring av Jakobsbergsskolan avgöras av länsstyrelsen.

Planerad byggstart för Teknik- och Innovationscenter är tredje kvartalet 2016.

 

Källa: Skolförvaltningen

Har du synpunkter på det som sägs i texten? Skriv då gärna en kommentar via tjänsten Ifrågasätt men tänk på att hålla dig till ämnet och diskutera i god ton. Visa respekt för andra skribenter och berörda personer i artikeln. Kritisera och bemöt gärna argumenten men tänk på att inte angripa personen bakom åsikten. Vi förbehåller oss rätten att ta bort kommentarer vi bedömer som olämpliga.