2016-05-10 13:29

2016-05-10 13:29

Trafiken går som tåget

NÄRINGSLIV: Hade 1 700 resenärer i söndags

När andra tåg står stilla sätter Tågab nya rekord. Det låter som ett djungelordspråk ur Fantomen, men är en sanning från helgen.

I söndags hade Tågab cirka 1 700 resenärer. Detta trots att två tåg var inställda. Lars Yngström berättar att förklaringen ligger i att det under Kristi himmelfärdshelgen har genomförts flera stora banarbeten, bland annat mellan Göteborg och Alingsås på västra stambanan och mellan Frövi och Ställdalen.

När andra tågbolag valde att ersätta sina tåg med bussar visade Tågab stor flexibilitet genom att lägga om sin trafik till de bansträckningar som inte berördes av banarbeten.

Fullbokades tidigt

Två tåg som skulle trafikera västra stambanan ställdes in och i stället förstärktes trafiken väster om Vänern, via Dalsland, med fler vagnar och mer personal.

– Det mest populära tåget från Göteborg i söndags eftermiddag blev fullbokat redan en vecka i förväg, trots att det bestod av sju vagnar, säger Lars Yngström.

Enbart det tåget hade drygt 400 resenärer ombord och gjorde det möjligt att ta sig med tåg från Göteborg till Dalarna.

Men det är inte bara persontrafiken som rullar på för Tågab. Kärnan i verksamheten är fortfarande godstrafiken och där har företaget investerat i ett nytt tågsätt med 28 vagnar för rundvirke.

Kristinehamn är navet

Det innebär att Tågab nu har sex tågsätt för rundvirke, som bland annat körs från Småland till Norge.

Dessutom körs tåg med containertrafik.

– Navet för såväl godstrafik som persontrafik är Kristinehamn, säger Lars Yngström.

I söndags hade Tågab cirka 1 700 resenärer. Detta trots att två tåg var inställda. Lars Yngström berättar att förklaringen ligger i att det under Kristi himmelfärdshelgen har genomförts flera stora banarbeten, bland annat mellan Göteborg och Alingsås på västra stambanan och mellan Frövi och Ställdalen.

När andra tågbolag valde att ersätta sina tåg med bussar visade Tågab stor flexibilitet genom att lägga om sin trafik till de bansträckningar som inte berördes av banarbeten.

Fullbokades tidigt

Två tåg som skulle trafikera västra stambanan ställdes in och i stället förstärktes trafiken väster om Vänern, via Dalsland, med fler vagnar och mer personal.

– Det mest populära tåget från Göteborg i söndags eftermiddag blev fullbokat redan en vecka i förväg, trots att det bestod av sju vagnar, säger Lars Yngström.

Enbart det tåget hade drygt 400 resenärer ombord och gjorde det möjligt att ta sig med tåg från Göteborg till Dalarna.

Men det är inte bara persontrafiken som rullar på för Tågab. Kärnan i verksamheten är fortfarande godstrafiken och där har företaget investerat i ett nytt tågsätt med 28 vagnar för rundvirke.

Kristinehamn är navet

Det innebär att Tågab nu har sex tågsätt för rundvirke, som bland annat körs från Småland till Norge.

Dessutom körs tåg med containertrafik.

– Navet för såväl godstrafik som persontrafik är Kristinehamn, säger Lars Yngström.