2016-05-10 17:00

2016-05-10 17:00

Plusshus får ny ägare från 1 juni

NÄRINGSLIV: Setra säljer till Derome

Under tisdagen offentliggjordes att Plusshus kommer att få ny ägare. Setra Group säljer dotterbolaget till Deromegruppen. Ägarbytet sker i månadsskiftet.

Derome AB, som har sitt huvudkontor i halländska Veddige, fattade i vintras beslut om att satsa på husproduktion med rationell volymbyggnadsteknik. Ursprungstanken var att bygga en helt ny husfabrik någonstans på västkusten.

Samtidigt har Setra Group kommit fram till att dotterbolaget Setra Plusshus behöver ha en ägare som har trähusbyggnation som huvudfokus. Därför har man letat efter en ny ägare.

Det föll sig därför naturligt med en affär mellan de båda bolagen. Från Setras sida ser man positivt på affären, inte minst med tanke på att man vill ha rollen som strategisk samarbetspartner till företag som bygger trähus.

– Förvärvet av Plusshus ligger i linje med den satsning som Derome tidigare har aviserat gällande egen produktion av bostadshus i trä. Med ett inarbetat koncept som Plusshus kommer vi i gång tidigare än vad vi hade tänkt och det ger oss synergier när vi ska utveckla vår kommande fabrik på västkusten, säger i ett pressmeddelande Peter Mossbrand, vd för Derome Hus.

Plusshus kommer att från och med den 1 juni att ingå i Deromgruppen under namnet Derome Plusshus.

Derome är idag Sveriges största familjeägda träindustri och växer ytterligare i och med köpet av Plusshus.

Derome AB, som har sitt huvudkontor i halländska Veddige, fattade i vintras beslut om att satsa på husproduktion med rationell volymbyggnadsteknik. Ursprungstanken var att bygga en helt ny husfabrik någonstans på västkusten.

Samtidigt har Setra Group kommit fram till att dotterbolaget Setra Plusshus behöver ha en ägare som har trähusbyggnation som huvudfokus. Därför har man letat efter en ny ägare.

Det föll sig därför naturligt med en affär mellan de båda bolagen. Från Setras sida ser man positivt på affären, inte minst med tanke på att man vill ha rollen som strategisk samarbetspartner till företag som bygger trähus.

– Förvärvet av Plusshus ligger i linje med den satsning som Derome tidigare har aviserat gällande egen produktion av bostadshus i trä. Med ett inarbetat koncept som Plusshus kommer vi i gång tidigare än vad vi hade tänkt och det ger oss synergier när vi ska utveckla vår kommande fabrik på västkusten, säger i ett pressmeddelande Peter Mossbrand, vd för Derome Hus.

Plusshus kommer att från och med den 1 juni att ingå i Deromgruppen under namnet Derome Plusshus.

Derome är idag Sveriges största familjeägda träindustri och växer ytterligare i och med köpet av Plusshus.