2016-05-06 14:33

2016-05-06 14:33

Rekord för e-tjänster

1177: Fler änvänder vårdguiden på nätet

Nya siffror från 1177 Vårdguiden visar att svenskarnas användning av e-tjänster inom vården ökar snabbt.

I slutet på april passerades tre miljoners-gränsen, då hade så många personer i Sverige loggat in på 1177 Vårdguidens e-tjänster någon gång.

Den som loggar in kan exempelvis boka tid för vårdbesök, förnya recept eller läsa personlig vårdinformation. Vad man kan göra och vilken information som går att läsa skiljer sig mellan olika landsting eller regioner samt olika vårdverksamheter.

– I Värmland hade i mars månad 94 213 värmlänningar konto. Det ger individen möjlighet till ökad delaktighet och framförallt frihet att göra sitt ärende när det passar, säger Cecilia Karlsson, e-hälsostrateg i landstinget i Värmland, i ett pressmeddelande.

I slutet på april passerades tre miljoners-gränsen, då hade så många personer i Sverige loggat in på 1177 Vårdguidens e-tjänster någon gång.

Den som loggar in kan exempelvis boka tid för vårdbesök, förnya recept eller läsa personlig vårdinformation. Vad man kan göra och vilken information som går att läsa skiljer sig mellan olika landsting eller regioner samt olika vårdverksamheter.

– I Värmland hade i mars månad 94 213 värmlänningar konto. Det ger individen möjlighet till ökad delaktighet och framförallt frihet att göra sitt ärende när det passar, säger Cecilia Karlsson, e-hälsostrateg i landstinget i Värmland, i ett pressmeddelande.