2016-05-06 14:34

2016-05-06 14:34

Hårdare koll på barnverksamhet

MOTION

Oppositionsrådet Marie Oudin (M) har skrivit en motion om att föreningar med barn- och ungdomsverksamhet som får föreningsbidrag ska lämna in utdrag från belastningsregistret.

Oudin vill även att detta ska arbetas in i riktlinjerna för föreningsbidrag.

Oppositionsrådet Marie Oudin (M) har skrivit en motion om att föreningar med barn- och ungdomsverksamhet som får föreningsbidrag ska lämna in utdrag från belastningsregistret.

Oudin vill även att detta ska arbetas in i riktlinjerna för föreningsbidrag.