2016-05-05 09:01

2016-05-05 09:03

Asylboende stängs sista maj

HK CENTER: Flyktingar måste flytta på grund av avtalstvist

De asylsökande som bor på HK Center måste nu flytta.
Migrationsverket, som driver asylboendet, och Merx fastigheter AB, som äger byggnaden, är oeniga om avtalet.

I måndags fick de boende på HK Center besked om att samtliga måste flytta innan månaden är slut. Då går det avtal ut som funnits mellan Migrationsverket och Merx fastigheter AB.

– Vi kommer stänga ner då och har redan flyttat 50 personer till Filipstad, berättar Susanna Wahrolin, enhetschef för mottagning tre vid Migrationsverket i Karlstad.

Presterud

Runt 100 av de boende kommer att bli kvar i kommunen. De får flytta in på det nya boende som ska öppna på Presterudsområdet. Även det boendet drivs i Migrationsverkets egen regi med Merx som fastighetsägare. För det boendet har ett avtal på tre år tecknats.

Orsaken till att HK Center avvecklas som asylboende är en tvist mellan myndigheten Migrationsverket och fastighetsägaren Merx om avtalet och ersättningen.

– Fastighetsägaren sade upp vårt avtal redan i november, vilket vi bestred eftersom vi ville stanna kvar, förklarar Susanna Wahrolin.

Merx fastigheter AB har stämt Migrationsverket. Enligt Migrationsverket har försök att komma till förlikning gjorts men misslyckats och därmed kommer ärendet upp i tingsrätten för avgörande. Det är också anledningen till att boende nu stängs.

Många av de boende är oroliga för vad som ska hända nu. Flera volontärer på boendet har hört av sig till NKP med rapporter om förtvivlan och starka önskemål om att få vara kvar i Kristinehamn.

– De boende får information kontinuerligt och vi har ett barnperspektiv vid flytten, vi försöker att lösa det här så smidigt som möjligt, kommenterar Susanna Wahrolin, som hoppas kunna placera samtliga i Värmland.

420 personer

Det bor 420 personer på HK Center, enligt Migrationsverkets uppgifter. Många av dem är barn som går i skolan i Kristinehamn.

– Det är olyckligt att de behöver flytta innan terminen är slut. Men nu är det så här situationen ser ut, avslutar Susanna Wahrolin.

NKP har sökt Merx Fastigheter AB för en kommentar.

I måndags fick de boende på HK Center besked om att samtliga måste flytta innan månaden är slut. Då går det avtal ut som funnits mellan Migrationsverket och Merx fastigheter AB.

– Vi kommer stänga ner då och har redan flyttat 50 personer till Filipstad, berättar Susanna Wahrolin, enhetschef för mottagning tre vid Migrationsverket i Karlstad.

Presterud

Runt 100 av de boende kommer att bli kvar i kommunen. De får flytta in på det nya boende som ska öppna på Presterudsområdet. Även det boendet drivs i Migrationsverkets egen regi med Merx som fastighetsägare. För det boendet har ett avtal på tre år tecknats.

Orsaken till att HK Center avvecklas som asylboende är en tvist mellan myndigheten Migrationsverket och fastighetsägaren Merx om avtalet och ersättningen.

– Fastighetsägaren sade upp vårt avtal redan i november, vilket vi bestred eftersom vi ville stanna kvar, förklarar Susanna Wahrolin.

Merx fastigheter AB har stämt Migrationsverket. Enligt Migrationsverket har försök att komma till förlikning gjorts men misslyckats och därmed kommer ärendet upp i tingsrätten för avgörande. Det är också anledningen till att boende nu stängs.

Många av de boende är oroliga för vad som ska hända nu. Flera volontärer på boendet har hört av sig till NKP med rapporter om förtvivlan och starka önskemål om att få vara kvar i Kristinehamn.

– De boende får information kontinuerligt och vi har ett barnperspektiv vid flytten, vi försöker att lösa det här så smidigt som möjligt, kommenterar Susanna Wahrolin, som hoppas kunna placera samtliga i Värmland.

420 personer

Det bor 420 personer på HK Center, enligt Migrationsverkets uppgifter. Många av dem är barn som går i skolan i Kristinehamn.

– Det är olyckligt att de behöver flytta innan terminen är slut. Men nu är det så här situationen ser ut, avslutar Susanna Wahrolin.

NKP har sökt Merx Fastigheter AB för en kommentar.