2016-05-04 16:21

2016-05-04 17:55

Mycket är bra men det finns mer att jobba med

TILLGÄNGLIGHET: Ris och ros i Humanas undersökning

Assistansföretaget Humana har för sjunde året genomfört sin undersökning Tillgänglighetsbarometern. Kristinehamn ligger strax under den övre tredjedelen när man rankar de 194 kommuner som har svarat på enkäten.

Tillgänglighetsbarometern ser till hur landets kommuner arbetar med tillgänglighetsfrågor. Kristinehamn får beröm för att man har en rapporteringsansvarig i tillgänglighetsfrågor, men det blir bakläxa för att kommunen inte har några mål kring tillgänglighet i översiktsplanen.

Nu är förändringar på gång både vad gäller ny översiktsplan och en ny organisation för funktionshindersfrågor så det är möjligt att det kan se annorlunda ut redan nästa år.

Att tillgänglighetsfrågorna inte finns med i översiktsplanen är inte ovanligt. Bara tre av tio kommuner har svarat ja på den frågan. Knappt hälften har en rapporteringsansvarig.

Kristinehamn hör också till de kommuner som har utvärderat hela eller delar av tillgänglighetsarbetet, något hälften av de svarande kommunerna inte har gjort.

De flesta kommuner har bra koll på tillgängligheten i sina egna eller andras lokaler som kommuner utnyttjar. Däremot är det bara var tredje kommun som agerar för att privata fastighetsägare ska ta itu med tillgänglighetsfrågor. Kristinehamns kommun erbjuder utbildning till privata aktörer.

Kristinehamn hör också till den femtedel av kommunerna som alltid tillgänglighetsanpassar skolgårdar. Däremot ställer kommunen inga krav på att uteserveringar ska vara det. Det är inte heller något kommunen granskar.

En annan sak som tas upp i undersökningen är huruvida kommunen ställer några krav på att kulturarrangemang eller föreningsverksamheter ska vara tillgängliga för alla för att man ska beviljas bidrag. Hälften av de svarande uppger att man inte ställer några sådana krav över huvud taget. I Kristinehamn ställs krav i vissa fall, vilka dessa är redovisas dock inte i undersökningen.

När det gäller badhus och idrottsanläggningar ligger Kristinehamn bra med, men den som är rullstolsburen och vill utnyttja en kommunal badplats har inte mycket att välja på.

Tillgänglighetsbarometern ser till hur landets kommuner arbetar med tillgänglighetsfrågor. Kristinehamn får beröm för att man har en rapporteringsansvarig i tillgänglighetsfrågor, men det blir bakläxa för att kommunen inte har några mål kring tillgänglighet i översiktsplanen.

Nu är förändringar på gång både vad gäller ny översiktsplan och en ny organisation för funktionshindersfrågor så det är möjligt att det kan se annorlunda ut redan nästa år.

Att tillgänglighetsfrågorna inte finns med i översiktsplanen är inte ovanligt. Bara tre av tio kommuner har svarat ja på den frågan. Knappt hälften har en rapporteringsansvarig.

Kristinehamn hör också till de kommuner som har utvärderat hela eller delar av tillgänglighetsarbetet, något hälften av de svarande kommunerna inte har gjort.

De flesta kommuner har bra koll på tillgängligheten i sina egna eller andras lokaler som kommuner utnyttjar. Däremot är det bara var tredje kommun som agerar för att privata fastighetsägare ska ta itu med tillgänglighetsfrågor. Kristinehamns kommun erbjuder utbildning till privata aktörer.

Kristinehamn hör också till den femtedel av kommunerna som alltid tillgänglighetsanpassar skolgårdar. Däremot ställer kommunen inga krav på att uteserveringar ska vara det. Det är inte heller något kommunen granskar.

En annan sak som tas upp i undersökningen är huruvida kommunen ställer några krav på att kulturarrangemang eller föreningsverksamheter ska vara tillgängliga för alla för att man ska beviljas bidrag. Hälften av de svarande uppger att man inte ställer några sådana krav över huvud taget. I Kristinehamn ställs krav i vissa fall, vilka dessa är redovisas dock inte i undersökningen.

När det gäller badhus och idrottsanläggningar ligger Kristinehamn bra med, men den som är rullstolsburen och vill utnyttja en kommunal badplats har inte mycket att välja på.

Har du synpunkter på det som sägs i texten? Skriv då gärna en kommentar via tjänsten Ifrågasätt men tänk på att hålla dig till ämnet och diskutera i god ton. Visa respekt för andra skribenter och berörda personer i artikeln. Kritisera och bemöt gärna argumenten men tänk på att inte angripa personen bakom åsikten. Vi förbehåller oss rätten att ta bort kommentarer vi bedömer som olämpliga.