2016-05-04 15:10

2016-05-04 17:47

Kollektivtrafik går före

KOMMUNIKATION: Mark- och miljööverdomstolen godkänner ny bro

Göteborgs intressen av en fungerande kollektivtrafik väger tyngre än Vänersjöfarten. Det är kontentan av den dom som i onsdags förkunnades av mark- och miljööverdomstolen.

Göta älvbron i Göteborg sjunger på sista versen. Därför vill Göteborgs kommun bygga en ny bro, men man vill inte bygga en lika hög bro som tidigare. Det medför fler broöppningar och därmed också större påverkan på kollektivtrafiken. Något göteborgarna inte är så attraherade av. I stället vill man begränsa antalet broöppningar till en i timmen, med undantag av tre timmar vardera i samband med förmiddags- och eftermiddagsrusningen.

Dessa begränsningar har upplevts negativt av rederier och kommuner runt Vänern som befarar att Vänersjöfarten ska drabbas negativt av detta. De vill hellre se en högre bro som medger fri passage för fler båtar.

Mark- och miljödomstolen sätter Göteborgs intressen framför Vänerns och ger klartecken för den lägre bron. Vänersjöfarten vinner dock en liten delseger eftersom rätten ändrar mark- och miljödomstolens tidigare dom. Under rubriken villkor får Vänernförespråkarna in kravet om att det ska finnas ett effektivt trafikledningssystem som tar hänsyn till alla trafikslag som trafikerar på och under bron. Detta ska vara klart när bron tas i drift.

Inte överraskad

Kristinehamns kommunalråd Bjarne Olsson (S) är inte överraskad av domslutet även om han hade hoppats att rätten skulle se till Vänersjöfartens intresse.

– Vi fick en liten delseger i trafikledningssystemet, men man kan befara att domen leder till att godstransporterna hamnar på tåg eller lastbil i stället för på båt, säger han.

En sådan förändring skulle i sin tur komma att äventyra en framtida satsning på nya slussar i Trollhättan.

Bjarne Olsson tror även att en lägre bro kan komma att påverka fritidstrafiken till och från Vänern. På senare år har intresset för att segla på Vänern ökat.

– Men det intresset kanske sjunker igen om man är tvungen att ligga och skvalpa invid kaj bredvid ett lastfartyg i timmar innan man kommer förbi bron.

Kommer ni att överklaga?

– Jag har pratat med min kommunalrådskollega i Vänersborg och där tror man inte på något överklagande. Vi har ju förlorat i två rättsliga instanser så chansen är kanske inte så stor att vi får rätt i nästa instans, svarar Bjarne Olsson.

Som ordförande för Vänersamarbetet kommer han att snarast bjuda in övriga Vänerkommuner, främst då de som har hamnar, till en träff dit även företrädare för Göteborg bjuds in. Syftet med detta möte är att diskutera en gemensam kravspecifikation för det trafikledningssystem som ska tas fram.

– Det är en styrka att vi har Vänersamarbetet, annars skulle varje kommun få driva saken själv, konstaterar Bjarne Olsson.

Ahlmarks vd Håkan Thorell är kritisk till onsdagens dom. Han befarar att en utökad kollektivtrafik i Göteborg kan leda till ännu färre broöppningar.

– Jag tycker att domstolen gör det enkelt för sig. Den har inte förstått omfattningen av problematiken, säger han.

Göta älvbron i Göteborg sjunger på sista versen. Därför vill Göteborgs kommun bygga en ny bro, men man vill inte bygga en lika hög bro som tidigare. Det medför fler broöppningar och därmed också större påverkan på kollektivtrafiken. Något göteborgarna inte är så attraherade av. I stället vill man begränsa antalet broöppningar till en i timmen, med undantag av tre timmar vardera i samband med förmiddags- och eftermiddagsrusningen.

Dessa begränsningar har upplevts negativt av rederier och kommuner runt Vänern som befarar att Vänersjöfarten ska drabbas negativt av detta. De vill hellre se en högre bro som medger fri passage för fler båtar.

Mark- och miljödomstolen sätter Göteborgs intressen framför Vänerns och ger klartecken för den lägre bron. Vänersjöfarten vinner dock en liten delseger eftersom rätten ändrar mark- och miljödomstolens tidigare dom. Under rubriken villkor får Vänernförespråkarna in kravet om att det ska finnas ett effektivt trafikledningssystem som tar hänsyn till alla trafikslag som trafikerar på och under bron. Detta ska vara klart när bron tas i drift.

Inte överraskad

Kristinehamns kommunalråd Bjarne Olsson (S) är inte överraskad av domslutet även om han hade hoppats att rätten skulle se till Vänersjöfartens intresse.

– Vi fick en liten delseger i trafikledningssystemet, men man kan befara att domen leder till att godstransporterna hamnar på tåg eller lastbil i stället för på båt, säger han.

En sådan förändring skulle i sin tur komma att äventyra en framtida satsning på nya slussar i Trollhättan.

Bjarne Olsson tror även att en lägre bro kan komma att påverka fritidstrafiken till och från Vänern. På senare år har intresset för att segla på Vänern ökat.

– Men det intresset kanske sjunker igen om man är tvungen att ligga och skvalpa invid kaj bredvid ett lastfartyg i timmar innan man kommer förbi bron.

Kommer ni att överklaga?

– Jag har pratat med min kommunalrådskollega i Vänersborg och där tror man inte på något överklagande. Vi har ju förlorat i två rättsliga instanser så chansen är kanske inte så stor att vi får rätt i nästa instans, svarar Bjarne Olsson.

Som ordförande för Vänersamarbetet kommer han att snarast bjuda in övriga Vänerkommuner, främst då de som har hamnar, till en träff dit även företrädare för Göteborg bjuds in. Syftet med detta möte är att diskutera en gemensam kravspecifikation för det trafikledningssystem som ska tas fram.

– Det är en styrka att vi har Vänersamarbetet, annars skulle varje kommun få driva saken själv, konstaterar Bjarne Olsson.

Ahlmarks vd Håkan Thorell är kritisk till onsdagens dom. Han befarar att en utökad kollektivtrafik i Göteborg kan leda till ännu färre broöppningar.

– Jag tycker att domstolen gör det enkelt för sig. Den har inte förstått omfattningen av problematiken, säger han.

Har du synpunkter på det som sägs i texten? Skriv då gärna en kommentar via tjänsten Ifrågasätt men tänk på att hålla dig till ämnet och diskutera i god ton. Visa respekt för andra skribenter och berörda personer i artikeln. Kritisera och bemöt gärna argumenten men tänk på att inte angripa personen bakom åsikten. Vi förbehåller oss rätten att ta bort kommentarer vi bedömer som olämpliga.