2016-04-30 19:14

2016-04-30 19:29

Brasa hälsade våren välkommen

KRISTINEHAMN

På lördagen tändes den traditionsenliga Valborgsbrasa vid Marieberg i Kristinehamn.

Många barnfamiljer hade hittat till Fruktträdgården där det bland annat bjöds på allsång i stället för den sedvanliga körsången.

Många barnfamiljer hade hittat till Fruktträdgården där det bland annat bjöds på allsång i stället för den sedvanliga körsången.