2016-04-28 21:31

2016-04-28 21:31

Oenigt kring insynsplan

NY LAG

Enligt en ändring av kommunallagen från förra året ska varje kommun en gång per mandatperiod upprätta en plan för uppföljning och insyn av privat driven verksamhet.
Kommunfullmäktige har beslutat att anta en sådan.

Oppositionsrådet Marie Oudin (M) yrkade att en sådan uppföljning ska ske enligt samma metod som används inom kommunal verksamhet. En lång debatt följde där flera ledamöter ur alliansen gav sitt bifall medan majoritetsledamöter invände. Även Sverigedemokraterna ställde sig bakom yrkandet.

Ulf Granhagen (S) sade:

– Vi kommer inte kunna kontrollera de privata utförarna lika mycket som kommunen blir kontrollerad.

Majoriteten gick inte med på yrkandet, vilket resulterade i en reservation från oppositionens sida efter votering.

Oppositionsrådet Marie Oudin (M) yrkade att en sådan uppföljning ska ske enligt samma metod som används inom kommunal verksamhet. En lång debatt följde där flera ledamöter ur alliansen gav sitt bifall medan majoritetsledamöter invände. Även Sverigedemokraterna ställde sig bakom yrkandet.

Ulf Granhagen (S) sade:

– Vi kommer inte kunna kontrollera de privata utförarna lika mycket som kommunen blir kontrollerad.

Majoriteten gick inte med på yrkandet, vilket resulterade i en reservation från oppositionens sida efter votering.