2016-04-28 21:30

2016-04-28 21:30

Ny plan för HBTQ-frågor

KOMMUNEN

Kommunfullmäktige har beslutat att anta en jämställdhets- och HBTQ-plan som ska ligga till grund för det arbete som bedrivs inom de kommunala förvaltningarna.

Enligt lag ska en arbetsplats med fler än 25 anställda ha en jämställdhetsplan. I januari förra året fattade kommunfullmäktige beslut om att den nya jämställdhetsplanen även ska omfatta HBTQ-frågor.

– Jag hoppas att det här så bidra till att vi blir en inkluderande arbetsgivare, sade kommunalrådet Anne-Marie Wallouch (V).

Eric Hesselius (L) underströk att Liberalerna lade en motion i detta ärende 2013 och menade att det borde ha nämnts i handlingarna. I övrigt var han glad över planen.

Båda två liksom kommunalrådet Louise Hamilton (MP) gav planen sitt bifall.

Enligt lag ska en arbetsplats med fler än 25 anställda ha en jämställdhetsplan. I januari förra året fattade kommunfullmäktige beslut om att den nya jämställdhetsplanen även ska omfatta HBTQ-frågor.

– Jag hoppas att det här så bidra till att vi blir en inkluderande arbetsgivare, sade kommunalrådet Anne-Marie Wallouch (V).

Eric Hesselius (L) underströk att Liberalerna lade en motion i detta ärende 2013 och menade att det borde ha nämnts i handlingarna. I övrigt var han glad över planen.

Båda två liksom kommunalrådet Louise Hamilton (MP) gav planen sitt bifall.