2016-04-28 20:29

2016-04-28 20:29

Befolkningsökning en utmaning

EKONOMI: Kulturnämnden gick minus 1,3 miljoner kronor

Kristinehamns kommun gick plus 34 miljoner kronor under 2015. Det är tio miljoner kronor bättre än föregående år.

– Det som är vår stora utmaning är de nyanlända, säger kommunalrådet Bjarne Olsson (S). Att de integreras och vi tar tillvara deras kompetens.

Enligt budgeten skulle kommunen gå plus 13 miljoner kronor. Att det gått bättre än så beror främst på extra reavinster, återbetalning av försäkringspengar från AFA samt att nästan alla nämnder gått med överskott.

– Endast kulturnämnden har ett underskott och det beror på att man väntat sig större intäkter från Picassoutställningen, säger ekonomichefen Wibecke Björkelund Ivarsson.

Kulturnämndens underskott är 1,3 miljoner kronor. Totalt sett gör nämnderna ett överskott på 9,4 miljoner kronor.

Skatteintäkter

Ekonomichefen var på plats under fullmäktige under torsdagskvällen och redogjorde för årsredovisningen. Hon beskrev befolkningsökningen som en utmaning framöver. Den är positiv eftersom den genererar skatteintäkter men samtidigt ställs större krav på de kommunala förvaltningarna. Band annat på barnomsorgen och skolan som behöver fler platser.

– Vi behöver jobba mycket med befolkningsprognoser i framtiden, sade Wibecke Björkelund Ivarsson.

Utöver den registrerade befolkningsökningen bor det 1 200 asylsökande i kommunen.

Fullmäktigeledamöterna beslutade att godkänna årsredovisningen och gav ledamöterna i kommunstyrelsen och nämnderna ansvarsfrihet.

18 miljoner kronor avsätts till pensioner, så kallad partiell inlösen.

Kommunen har investerat 109,3 miljoner kronor under 2015. Det är främst investeringar i fastigheter och mark, i huvudsak inom skolan.

Hela kommunkoncernen inklusive de kommunala bolagen gör ett plusresultat på 37 miljoner kronor. Föregående år var resultatet 53 miljoner kronor. Kristinehamnsbostäder och Bergslagens Räddningstjänst gör negativa resultat på 9,7 miljoner kronor respektive 1,6 miljoner kronor.

Budgeterat

Björn Johansson (V), ordförande i kommunala bostadsbolaget, förklarade att det är ett budgeterat underskott för deras del. Underskottet beror på att det investerats på Mariapaviljongen och genomförts rotrenoveringar inom fastighetsbeståndet.

Kommunalrådet Bjarne Olsson underströk i debatten att det går bra för Kristinehamn men att det finns utmaningar.

En tillgång

Ove Bengtsson (KD) framhöll att invandringen leder till mycket positivt. Han sade även:

– Nu ser vi att varje nämnd har förstått hur viktigt det är att hålla i pengarna.

Magnus Wallengren (V) pratade också om nyanlända som en tillgång samt sa att han skämdes över kulturnämndes underskott.

– Underskottet betyder att Picassojubileet blev dubbelt så dyrt som det var tänkt, förtydligade Björn Nyström (M).

Jane Larsson (C) nämnde att det byggs mycket inom skolan men menade att resultaten inom skolan inte är tillfredsställande. Hon ställde ett antal frågor kring skolans framtid som Bjarne Olsson och skolnämndens ordförande Ulf Granhagen (S) besvarade.

Eva Julin Dombrowe (L) lyfte fram att det är bra att Kristinehamn har ett näringsliv som växer av egen kraft. Hon pratade om en oro för personalförsörjning framgent, sjukfrånvaro och skolans resultat.

– Varför lyckas Filipstad och Storfors så bra när vi misslyckas? Jag hoppas vi kan dra lärdom där, sade hon angående skolan.

Engångspengar

Louise Hamilton (MP) gick upp i talarstolen och tyckte att kommunen borde spetsa till sig när det gäller miljön.

Marie Oudin (M) avslutade debatten med orden:

– Det är lätt att bli euforisk. Vi ska komma ihåg att vi fått mycket engångspengar.

Hon menade också att det kanske är dags att börja bli hårdare mot kulturnämnden.

Enligt budgeten skulle kommunen gå plus 13 miljoner kronor. Att det gått bättre än så beror främst på extra reavinster, återbetalning av försäkringspengar från AFA samt att nästan alla nämnder gått med överskott.

– Endast kulturnämnden har ett underskott och det beror på att man väntat sig större intäkter från Picassoutställningen, säger ekonomichefen Wibecke Björkelund Ivarsson.

Kulturnämndens underskott är 1,3 miljoner kronor. Totalt sett gör nämnderna ett överskott på 9,4 miljoner kronor.

Skatteintäkter

Ekonomichefen var på plats under fullmäktige under torsdagskvällen och redogjorde för årsredovisningen. Hon beskrev befolkningsökningen som en utmaning framöver. Den är positiv eftersom den genererar skatteintäkter men samtidigt ställs större krav på de kommunala förvaltningarna. Band annat på barnomsorgen och skolan som behöver fler platser.

– Vi behöver jobba mycket med befolkningsprognoser i framtiden, sade Wibecke Björkelund Ivarsson.

Utöver den registrerade befolkningsökningen bor det 1 200 asylsökande i kommunen.

Fullmäktigeledamöterna beslutade att godkänna årsredovisningen och gav ledamöterna i kommunstyrelsen och nämnderna ansvarsfrihet.

18 miljoner kronor avsätts till pensioner, så kallad partiell inlösen.

Kommunen har investerat 109,3 miljoner kronor under 2015. Det är främst investeringar i fastigheter och mark, i huvudsak inom skolan.

Hela kommunkoncernen inklusive de kommunala bolagen gör ett plusresultat på 37 miljoner kronor. Föregående år var resultatet 53 miljoner kronor. Kristinehamnsbostäder och Bergslagens Räddningstjänst gör negativa resultat på 9,7 miljoner kronor respektive 1,6 miljoner kronor.

Budgeterat

Björn Johansson (V), ordförande i kommunala bostadsbolaget, förklarade att det är ett budgeterat underskott för deras del. Underskottet beror på att det investerats på Mariapaviljongen och genomförts rotrenoveringar inom fastighetsbeståndet.

Kommunalrådet Bjarne Olsson underströk i debatten att det går bra för Kristinehamn men att det finns utmaningar.

En tillgång

Ove Bengtsson (KD) framhöll att invandringen leder till mycket positivt. Han sade även:

– Nu ser vi att varje nämnd har förstått hur viktigt det är att hålla i pengarna.

Magnus Wallengren (V) pratade också om nyanlända som en tillgång samt sa att han skämdes över kulturnämndes underskott.

– Underskottet betyder att Picassojubileet blev dubbelt så dyrt som det var tänkt, förtydligade Björn Nyström (M).

Jane Larsson (C) nämnde att det byggs mycket inom skolan men menade att resultaten inom skolan inte är tillfredsställande. Hon ställde ett antal frågor kring skolans framtid som Bjarne Olsson och skolnämndens ordförande Ulf Granhagen (S) besvarade.

Eva Julin Dombrowe (L) lyfte fram att det är bra att Kristinehamn har ett näringsliv som växer av egen kraft. Hon pratade om en oro för personalförsörjning framgent, sjukfrånvaro och skolans resultat.

– Varför lyckas Filipstad och Storfors så bra när vi misslyckas? Jag hoppas vi kan dra lärdom där, sade hon angående skolan.

Engångspengar

Louise Hamilton (MP) gick upp i talarstolen och tyckte att kommunen borde spetsa till sig när det gäller miljön.

Marie Oudin (M) avslutade debatten med orden:

– Det är lätt att bli euforisk. Vi ska komma ihåg att vi fått mycket engångspengar.

Hon menade också att det kanske är dags att börja bli hårdare mot kulturnämnden.

Har du synpunkter på det som sägs i texten? Skriv då gärna en kommentar via tjänsten Ifrågasätt men tänk på att hålla dig till ämnet och diskutera i god ton. Visa respekt för andra skribenter och berörda personer i artikeln. Kritisera och bemöt gärna argumenten men tänk på att inte angripa personen bakom åsikten. Vi förbehåller oss rätten att ta bort kommentarer vi bedömer som olämpliga.