2016-04-27 06:00

2016-04-27 09:10

Viktigt uppdrag att hålla ordning

CENTRUM: Den som dricker på allmän plats kan få böter på 500 kronor

Det är okej att slå sig ned på en bänk i skärgården och dricka ett glas vin. Men inte i centrum, på idrottsplatser eller vid tågstationen.

Enligt kommunens lokala ordningsföreskrifter är det inte tillåtet att dricka alkohol på offentlig plats. Förbudet, som kommunfullmäktige beslutat om, gäller i stort sett hela tätorten. Ordningsföreskrifterna för alkohol uppdaterades senast 2010. Då blev det förbjudet att dricka alkohol i gästhamnen, eftersom det varit stökigt där en tid.

Det är polisen som har i uppdrag att se till att föreskrifterna följs. Den som dricker alkohol på offentlig plats kan få böter på 500 kronor.

– Vi ser det som ett viktigt uppdrag att hålla centrum fritt från ordningsstörning. Många medborgar känner ett obehag och är rädda när det vistas personer i centrum som inte är nyktra. Vi får in önskemål om att vi borde vara tuffare, säger Joakim Nyman, kanslichef vid lokalpolisområde Kristinehamn.

Förutom ordningsföreskrifterna har polisen även polislagen och lagen om omhändertagande av berusade att rätta sig efter. Polisen har befogenhet att avvisa, avlägsna och omhänderta personer.

– Vårdlagen innebär att vi ska omhänderta berusade som är en fara för sig själva och andra, förklarar Nyman som samtidigt understryker att polisen ska behandla alla med respekt.

När det sedan gäller alkohol i skärgården så är det enbart tillåtet så länge de som dricker inte stör ordningen.

Enligt kommunens lokala ordningsföreskrifter är det inte tillåtet att dricka alkohol på offentlig plats. Förbudet, som kommunfullmäktige beslutat om, gäller i stort sett hela tätorten. Ordningsföreskrifterna för alkohol uppdaterades senast 2010. Då blev det förbjudet att dricka alkohol i gästhamnen, eftersom det varit stökigt där en tid.

Det är polisen som har i uppdrag att se till att föreskrifterna följs. Den som dricker alkohol på offentlig plats kan få böter på 500 kronor.

– Vi ser det som ett viktigt uppdrag att hålla centrum fritt från ordningsstörning. Många medborgar känner ett obehag och är rädda när det vistas personer i centrum som inte är nyktra. Vi får in önskemål om att vi borde vara tuffare, säger Joakim Nyman, kanslichef vid lokalpolisområde Kristinehamn.

Förutom ordningsföreskrifterna har polisen även polislagen och lagen om omhändertagande av berusade att rätta sig efter. Polisen har befogenhet att avvisa, avlägsna och omhänderta personer.

– Vårdlagen innebär att vi ska omhänderta berusade som är en fara för sig själva och andra, förklarar Nyman som samtidigt understryker att polisen ska behandla alla med respekt.

När det sedan gäller alkohol i skärgården så är det enbart tillåtet så länge de som dricker inte stör ordningen.

Här är det förbjudet att dricka alkohol

Spritdrycker, vin och starköl får inte drickas vid offentliga platser inom Kristinehamns tätort i ett område begränsat av: Varnumsleden – Skaraborgsvägen – Kurlandaállen – Fältvägen – Djurgårdsvägen – Kungsgårdsvägen – Sannagatan – Artillerivägen – Presterudsvägen – Västra Ringvägen – Karlstadsvägen – Trafikplatsen Marieberg – E 18 – Trafikplatsen Övre Kvarn – Närkevägen.

I Björneborgs tätort inom ett område begränsat av: Järnverket – Stambanan – Smedjegatan/Nordenfeltsgatan – Parbovägen – Parkgatan – Bäckhammarsgatan – Gröna bron – grönområdet ”hästhagen” öster om Folkets park – Folkets park – Hanbovägen – Parkplan – Kristinehamnsvägen/Klostervägen.

I Bäckhammars tätort inom ett område begränsat av: Bron vid dammen – Dammen – Björkåsvägen – Sandåsgatan – Öståsgatan – Gamla bruket.

Det gäller också för:

Nya Kyrkogården, Gamla Kyrkogården, Mariebergs Kyrkogård, Gustavsviks Kyrkogård, Ölme Kyrkogård, Björneborgs Kyrkogård, Visnums Kyrkogård, Visnums Kils kyrkogård och Rudskoga Kyrkogård.

• Björkvallen, Drevstavallen, Sannahedens idrottsområde, Sjöängen, Björnvallen i Björneborg, Bäckevi i Bäckhammar och Ölme idrottsplats.

• Skymningens badplats, Sandviksbadet/Sandvikarna på Vålön, Revsands badplats och Gräsviksbadet i Björneborg.

• Järnvägsstationsområdet/perrongen i Kristinehamn.

• Hembygdsgårdsområdet i Kristinehamn.

• Tallunden.

• Gästhamnen

• Folkets Park och Stationsudden i Björneborg.

Källa: Kristinehamns kommuns lokala ordningsföreskrifter