2016-04-27 06:00

2016-04-27 06:00

Snåriga regler för vattenkraft

ENERGI: Penilla Gunther gästade Kristinehamn

Den småskaliga vattenkraften i Sverige står inför stora utmaningar. Under måndagen fick projektet Innovation vattenkraft 2.0 besök av Penilla Gunther (KD). Projektmedlemmarna berättade om sina förhoppningar om att hitta lösningar på en del problem.

För ett halvår sedan drog ett nytt EU-projekt i gång. Syftet är att försöka se vilka möjligheter som finns för småskalig vattenkraft. Under måndagen samlades representanter för de deltagande företagen och organisationerna i Kristinehamn. De fick besök av den tidigare kristinehamnaren Penilla Gunther.

I Värmland finns gott om små vattenkraftverk. En del har försvunnit på grund av olönsamhet medan en del har satsat på att modernisera för att förbättra energieffekt och lönsamhet.

– Det finns en stor osäkerhet när det gäller det rättsliga läget, säger Christer Hedberg, ordförande i Värmland Dalslands vattenkraftförening.

Intresserad

Penilla Gunther tittade och lyssnade. Hon sitter i riksdagens energikommision. Hon har tidigare bott i Kristinehamn och förklarar att de hoppas på att få ett tydligare regelverk. Enligt henne är det just nu olika tolkningar av reglerna beroende på vilken länsstyrelse man har kontakt med, det kan till och med skilja sig åt mellan olika tjänstemän.

En av de som reagerar på att det är många myndigheter som är inblandade i vattenkraften är Viktor Falkenström från Hamilton advokatbyrå.

– Egentligen vore det bra om inte jag behövde vara här men tyvärr är det inte så, säger han och förklarar att juridiken är en stor del av vattenkraftens bekymmer.

Han menar att det är omöjligt att förutse hur nya regler kommer att slå.

– Det är ingen som vet, säger han.

Viktor Falkenström menar även att det är stor skillnad mellan hur länsstyrelser i olika län hanterar olika ärenden. Enligt honom är den i Värmland en av de mer besvärliga i Sverige.

Innovationer i det lilla

Tomas Malmstedt från Arvika Kraft AB förklarar att det finns många små justeringar som kan göra vattenkraftverken mer effektiva. Han anser att det är viktigt att ta vara på driftpersonalens engagemang och intresse. Till exempel kan små åtgärder som luckstyrning och nivåreglering ge relativt stor effekt.

– Innovation bedrivs dagligen i den småskaliga vattenproduktionen, säger han.

Projektet för småskalig vattenkraft kommer att pågå under ytterligare två och ett halvt år.

För ett halvår sedan drog ett nytt EU-projekt i gång. Syftet är att försöka se vilka möjligheter som finns för småskalig vattenkraft. Under måndagen samlades representanter för de deltagande företagen och organisationerna i Kristinehamn. De fick besök av den tidigare kristinehamnaren Penilla Gunther.

I Värmland finns gott om små vattenkraftverk. En del har försvunnit på grund av olönsamhet medan en del har satsat på att modernisera för att förbättra energieffekt och lönsamhet.

– Det finns en stor osäkerhet när det gäller det rättsliga läget, säger Christer Hedberg, ordförande i Värmland Dalslands vattenkraftförening.

Intresserad

Penilla Gunther tittade och lyssnade. Hon sitter i riksdagens energikommision. Hon har tidigare bott i Kristinehamn och förklarar att de hoppas på att få ett tydligare regelverk. Enligt henne är det just nu olika tolkningar av reglerna beroende på vilken länsstyrelse man har kontakt med, det kan till och med skilja sig åt mellan olika tjänstemän.

En av de som reagerar på att det är många myndigheter som är inblandade i vattenkraften är Viktor Falkenström från Hamilton advokatbyrå.

– Egentligen vore det bra om inte jag behövde vara här men tyvärr är det inte så, säger han och förklarar att juridiken är en stor del av vattenkraftens bekymmer.

Han menar att det är omöjligt att förutse hur nya regler kommer att slå.

– Det är ingen som vet, säger han.

Viktor Falkenström menar även att det är stor skillnad mellan hur länsstyrelser i olika län hanterar olika ärenden. Enligt honom är den i Värmland en av de mer besvärliga i Sverige.

Innovationer i det lilla

Tomas Malmstedt från Arvika Kraft AB förklarar att det finns många små justeringar som kan göra vattenkraftverken mer effektiva. Han anser att det är viktigt att ta vara på driftpersonalens engagemang och intresse. Till exempel kan små åtgärder som luckstyrning och nivåreglering ge relativt stor effekt.

– Innovation bedrivs dagligen i den småskaliga vattenproduktionen, säger han.

Projektet för småskalig vattenkraft kommer att pågå under ytterligare två och ett halvt år.