2016-04-26 12:02

2016-04-26 12:02

Bottenbetyg för skolan

RANKNING: Storfors bland de bästa i landet

Kristinehamns grundskola tappar placeringar i Sveriges kommuner och landstings senaste rankning av årets skolkommuner.
Kristinehamn är nere på plats 245 av landets 290 kommuner.

Filipstad har Sveriges sjätte bästa skola och Storfors Sveriges tionde bästa. Det visar SKL:s öppna jämförelser som i år har temat nyanlända elever.

När enbart kommunala skolor rangordnas hamnar Storfors på tredjeplatsen i hela landet medan Filipstad hamnar på sjundeplatsen.

Sämsta gruppen

Kristinehamn, som likt Filipstad och Storfors tagit emot många nyanlända elever, ligger däremot i bottenskiktet. Kommunen rasar från plats 189 till 245 i rankningen över samtliga skolor. Det innebär att Kristinehamn nu tillhör den fjärdedel av landets kommuner som är sämst.

När enbart kommunala skolor rankas ligger Kristinehamn på plats 240.

De fem kommuner med högst sammanvägt resultat är Vellinge, Nykvarn, Nacka, Vadstena och Överkalix, enligt Öppna jämförelser.

De län med störst andel kommuner med goda resultat är Norrbotten, Stockholm, Skåne och Halland.

I undersökningen mäts elevers kunskaper utifrån sex olika kunskapsresultat och hänsyn tas till socioekonomiska förutsättningar.

Filipstad har Sveriges sjätte bästa skola och Storfors Sveriges tionde bästa. Det visar SKL:s öppna jämförelser som i år har temat nyanlända elever.

När enbart kommunala skolor rangordnas hamnar Storfors på tredjeplatsen i hela landet medan Filipstad hamnar på sjundeplatsen.

Sämsta gruppen

Kristinehamn, som likt Filipstad och Storfors tagit emot många nyanlända elever, ligger däremot i bottenskiktet. Kommunen rasar från plats 189 till 245 i rankningen över samtliga skolor. Det innebär att Kristinehamn nu tillhör den fjärdedel av landets kommuner som är sämst.

När enbart kommunala skolor rankas ligger Kristinehamn på plats 240.

De fem kommuner med högst sammanvägt resultat är Vellinge, Nykvarn, Nacka, Vadstena och Överkalix, enligt Öppna jämförelser.

De län med störst andel kommuner med goda resultat är Norrbotten, Stockholm, Skåne och Halland.

I undersökningen mäts elevers kunskaper utifrån sex olika kunskapsresultat och hänsyn tas till socioekonomiska förutsättningar.