2016-04-25 15:42

2016-04-25 15:42

Avtal om Ernst-program påskrivet

TV: Hyr fastigheten

Den 21 april undertecknades ett samarbetsavtal mellan produktionsbolaget Brand New Television AB, som står bakom Sommar med Ernst, och Kristinehamns kommun.

Produktionsbolaget kommer att hyra fastigheten i Gustavsvik, med fastighetsbeteckning Västervik 1:2, mellan den 15 april och 31 juli.

Avtalet, inklusive bilagor och hyreskontrakt är på tio sidor, och i det regleras bland annat att produktionsbolaget ska exponera kommunen vid varje sändning av Sommar med Ernst genom att i eftertexten visa en skylt som anger att programmet producerats med bidrag från Kristinehamns kommun.

Besök i närområdet

Bolaget förbinder sig att exponera fastigheten Gustavsvik och kringliggande natur i åtta kommersiella timmar. Under programmet ska det också göras utflykter i närområdet till lokala producenter och sevärdheter i den mån och omfattning som produktionsbolaget bedömer att det finns något relevant att besöka.

I oktober kommer produktionsbolaget och Ernst Kirchsteiger sedan att återkomma för inspelningen av Jul med Ernst. Avtalet reglerar att de har rätt att även då få hyra Gustavsvik. Även i julprogrammen ska Kristinehamns kommun synas i eftertexten samt att utflykter ska göras under programmen.

Kommunen förbinder sig att inte hyra ut eller sälja fastigheten så att den kan nyttjas av Brand New Television AB mellan 1 oktober och 15 december i år.

För marknadsföringen betalar Kristinehamns kommun 500 000 kronor. Hälften betalades i samband med att avtalet skrevs och resterande belopp ska betalas i september. Hela beloppet ska betalas även om produktionsbolaget av någon anledning ändrar sig och inte vill återkomma för julprogrammen med Ernst.

Kommunen ska, enligt avtalet, se till att det finns vatten, el och avlopp framdraget till fastigheten senast den 13 maj. Hela byggnaden ska ha tillgång till värme och el från och med den 15 april

Produktionsbolaget i sin tur är införstått med att kommunens installationer av el, vatten, avlopp och värme kommer att vara provisoriska.

Markarbeten

Kommunen åtar sig dessutom att i egen regi eller genom entreprenörer utföra markarbeten som produktionsbolaget anser nödvändiga om de inte överstiger beloppet 250 000 kronor.

Produktionsbolaget kommer att hyra fastigheten i Gustavsvik, med fastighetsbeteckning Västervik 1:2, mellan den 15 april och 31 juli.

Avtalet, inklusive bilagor och hyreskontrakt är på tio sidor, och i det regleras bland annat att produktionsbolaget ska exponera kommunen vid varje sändning av Sommar med Ernst genom att i eftertexten visa en skylt som anger att programmet producerats med bidrag från Kristinehamns kommun.

Besök i närområdet

Bolaget förbinder sig att exponera fastigheten Gustavsvik och kringliggande natur i åtta kommersiella timmar. Under programmet ska det också göras utflykter i närområdet till lokala producenter och sevärdheter i den mån och omfattning som produktionsbolaget bedömer att det finns något relevant att besöka.

I oktober kommer produktionsbolaget och Ernst Kirchsteiger sedan att återkomma för inspelningen av Jul med Ernst. Avtalet reglerar att de har rätt att även då få hyra Gustavsvik. Även i julprogrammen ska Kristinehamns kommun synas i eftertexten samt att utflykter ska göras under programmen.

Kommunen förbinder sig att inte hyra ut eller sälja fastigheten så att den kan nyttjas av Brand New Television AB mellan 1 oktober och 15 december i år.

För marknadsföringen betalar Kristinehamns kommun 500 000 kronor. Hälften betalades i samband med att avtalet skrevs och resterande belopp ska betalas i september. Hela beloppet ska betalas även om produktionsbolaget av någon anledning ändrar sig och inte vill återkomma för julprogrammen med Ernst.

Kommunen ska, enligt avtalet, se till att det finns vatten, el och avlopp framdraget till fastigheten senast den 13 maj. Hela byggnaden ska ha tillgång till värme och el från och med den 15 april

Produktionsbolaget i sin tur är införstått med att kommunens installationer av el, vatten, avlopp och värme kommer att vara provisoriska.

Markarbeten

Kommunen åtar sig dessutom att i egen regi eller genom entreprenörer utföra markarbeten som produktionsbolaget anser nödvändiga om de inte överstiger beloppet 250 000 kronor.