2016-04-22 16:15

2016-04-22 16:15

Bristande underhåll av cykelväg

TRAFIK: "Kommunen verkar ointresserad"

Många av de som använder cykelvägen till Gustavsvik har anmärkningar på den. Det är framför allt det bristfälliga underhållet som upprör.

– Vi har varit ute och konstaterat att det var en del skador som verkar ha uppstått i samband med plogningsarbeten. Sedan har vi fått flera felanmälningar om det, säger gatuchef Sofia Elfström.

Hon noterar också att det har varit insändare i NKP om cykelvägen och att man är medvetna om synpunkterna. Tanken är att åka ut och inspektera vägen på plats den här veckan.

– Vår gatuingenjör har haft semester, förklarar Sofia Elfström dröjsmålet.

En läsare som har hört av sig till NKP har även skickat med bilder där man klart och tydligt ser hur ytskiktet har försvunnit så att stora stenar och fyllnadsmassor är fullt synliga. Läsaren ifrågasätter hur det kan bli på det viset:

– Varför skapar man en cykelväg som man sedan tror är helt underhållsfri kan man fråga sig?

Sofia Elfström försäkrar att man inte har glömt bort cykelvägen och att den ska åtgärdas.

Kan det vara aktuellt att asfaltera den?

– Nej, inte i närtid. Det finns andra beläggningsarbeten som är mer prioriterad, men om man finge önska och hade en obegränsad budget så hamnade saken i ett annat läge, svarar Sofia Elfström.

Läsaren vänder sig också mot att cykelvägen används som ridväg, trots att det är förbjudet.

– Då vi är många som jobbar på Gustavsvik som cyklar vore det bra om detta belystes, då kommunen verkar tämligen ointresserade.

– Vi har varit ute och konstaterat att det var en del skador som verkar ha uppstått i samband med plogningsarbeten. Sedan har vi fått flera felanmälningar om det, säger gatuchef Sofia Elfström.

Hon noterar också att det har varit insändare i NKP om cykelvägen och att man är medvetna om synpunkterna. Tanken är att åka ut och inspektera vägen på plats den här veckan.

– Vår gatuingenjör har haft semester, förklarar Sofia Elfström dröjsmålet.

En läsare som har hört av sig till NKP har även skickat med bilder där man klart och tydligt ser hur ytskiktet har försvunnit så att stora stenar och fyllnadsmassor är fullt synliga. Läsaren ifrågasätter hur det kan bli på det viset:

– Varför skapar man en cykelväg som man sedan tror är helt underhållsfri kan man fråga sig?

Sofia Elfström försäkrar att man inte har glömt bort cykelvägen och att den ska åtgärdas.

Kan det vara aktuellt att asfaltera den?

– Nej, inte i närtid. Det finns andra beläggningsarbeten som är mer prioriterad, men om man finge önska och hade en obegränsad budget så hamnade saken i ett annat läge, svarar Sofia Elfström.

Läsaren vänder sig också mot att cykelvägen används som ridväg, trots att det är förbjudet.

– Då vi är många som jobbar på Gustavsvik som cyklar vore det bra om detta belystes, då kommunen verkar tämligen ointresserade.