2016-04-19 14:59

2016-04-19 14:59

Smått och gott från kommunstyrelsens arbetsutskott

KRISTINEHAMN

Bredbandspolicy uppdateras

Kommunen ska uppdatera sin bredbandspolicy och anta en handlingsplan för bredbandsutbyggnad. Målsättningen är att nå full utbyggnad till fastboende år 2020. Kommunen har kontrakt med IP Only om utbyggnaden.

Då frågan behandlades av kommunstyrelsens arbetsutskott under tisdagen gjordes en liten, men dock viktig redaktionell ändring. Ett ska ändrades till ett kan gällande byalagens ansvar vid utbyggnaden.

Avskaffar trafikpolicy

Kommunfullmäktige kommer att föreslås upphäva den trafiksäkerhetspolicy som antogs för tio år sedan. Motiveringen till detta är att vissa delar av policyn redan ingår i mötes- och resepolicyn, samt att andra delar omfattas av kollektivavtalet. Därmed anses trafiksäkerhetspolicyn vara överflödig.

Från politiskt håll är man dock noga med att framhålla att kommunens anställda ska föregå med gott exempel. Bland annat genom att inte använda mobiltelefon, men väl blinkers vid körning.

Testar utan konsulent ett år

Sedan Kenneth Henningsson gick i pension saknar kommunen en konsulent i tillgänglighetsfrågor. Tanken är att de frågorna ska hanteras av befintlig personal på folkhälsoenheten.

Under tisdagens möte med kommunstyrelsens arbetsutskott fick oppositionen gehör för sitt yrkande om att en utvärdering ska ske om ett år. Från oppositionens sida hävdar man att konsulenttjänsten ska återbesättas.

Positivt avslag för biogas

Rune Sjöberg lämnade i oktober 2014 in ett medborgarförslag om att kommunen aktivt verkar för att tillskapa ett tankställe för biogas i Kristinehamn. Förslaget avslås med motiveringen att kommunen inte själva har resurser att uppföra en dylik tankstation. Däremot delar man förslagsställarens intentioner om att satsa på miljövänliga alternativ.

Kristina Rydh har också lämnat in ett medborgarförslag. Hon vill se fler ridleder i kommunen. Det förslaget anses besvarat med hänvisning till den handlingsplan kring naturvårds- och friluftslivsfrågor som nu är ute på remiss.

Bredbandspolicy uppdateras

Kommunen ska uppdatera sin bredbandspolicy och anta en handlingsplan för bredbandsutbyggnad. Målsättningen är att nå full utbyggnad till fastboende år 2020. Kommunen har kontrakt med IP Only om utbyggnaden.

Då frågan behandlades av kommunstyrelsens arbetsutskott under tisdagen gjordes en liten, men dock viktig redaktionell ändring. Ett ska ändrades till ett kan gällande byalagens ansvar vid utbyggnaden.

Avskaffar trafikpolicy

Kommunfullmäktige kommer att föreslås upphäva den trafiksäkerhetspolicy som antogs för tio år sedan. Motiveringen till detta är att vissa delar av policyn redan ingår i mötes- och resepolicyn, samt att andra delar omfattas av kollektivavtalet. Därmed anses trafiksäkerhetspolicyn vara överflödig.

Från politiskt håll är man dock noga med att framhålla att kommunens anställda ska föregå med gott exempel. Bland annat genom att inte använda mobiltelefon, men väl blinkers vid körning.

Testar utan konsulent ett år

Sedan Kenneth Henningsson gick i pension saknar kommunen en konsulent i tillgänglighetsfrågor. Tanken är att de frågorna ska hanteras av befintlig personal på folkhälsoenheten.

Under tisdagens möte med kommunstyrelsens arbetsutskott fick oppositionen gehör för sitt yrkande om att en utvärdering ska ske om ett år. Från oppositionens sida hävdar man att konsulenttjänsten ska återbesättas.

Positivt avslag för biogas

Rune Sjöberg lämnade i oktober 2014 in ett medborgarförslag om att kommunen aktivt verkar för att tillskapa ett tankställe för biogas i Kristinehamn. Förslaget avslås med motiveringen att kommunen inte själva har resurser att uppföra en dylik tankstation. Däremot delar man förslagsställarens intentioner om att satsa på miljövänliga alternativ.

Kristina Rydh har också lämnat in ett medborgarförslag. Hon vill se fler ridleder i kommunen. Det förslaget anses besvarat med hänvisning till den handlingsplan kring naturvårds- och friluftslivsfrågor som nu är ute på remiss.

Har du synpunkter på det som sägs i texten? Skriv då gärna en kommentar via tjänsten Ifrågasätt men tänk på att hålla dig till ämnet och diskutera i god ton. Visa respekt för andra skribenter och berörda personer i artikeln. Kritisera och bemöt gärna argumenten men tänk på att inte angripa personen bakom åsikten. Vi förbehåller oss rätten att ta bort kommentarer vi bedömer som olämpliga.