2016-04-19 16:35

2016-04-19 16:37

Nu varslas var fjärde anställd

NÄRINGSLIV: Tog över verksamheten 1 mars

Motala Verkstad Group AB tog över Scana Machining den 1 mars. Nu varslas 14 av de 54 anställda om uppsägning.

Varslet är en konsekvens av att de synergieffekter som aviserades i samband med förvärvet i mars nu verkställs, samt en anpassning till marknadsläget.

– Det känns naturligtvis tråkigt att lämna besked om varsel till våra anställda i Kristinehamn. Förhandlingar med facket har inletts och vi kommer att samarbeta med Arbetsförmedlingen och omställningsföretag för att stötta de som berörs i deras arbete att hitta framtida lösningar, säger Björn Lifvergren, VD för Motala Verkstad Group (MVG).

Samtidigt betonar han att enheten i Kristinehamn är en viktig enhet för MVG och att man har för avsikt att vara långsiktiga i sitt ägande i Kristinehamn:

– Enheten i Kristinehamn ger oss en bättre geografisk närhet till viktiga kunder och leverantörer och ökar vår konkurrenskraft och attraktion som produktionspartner inom kvalificerad tung maskinbearbetning, svetsning och montering

MVG i Kristinehamn har verksamhet på Höje och tillverkar delsystem och komponenter. Vidare tillverkas serviceprodukter för marina-, olje- gas- och försvarsprodukter samt pappersindustri.

Bland annat är företaget en av underleverantörerna till Rolls-Royce. Verksamheten knoppades av från Rolls-Royce för tiotalet år sedan och har sedan dess haft olika ägare. MVG är den fjärde ägaren till verkstaden sedan avknoppningen.

Varslet är en konsekvens av att de synergieffekter som aviserades i samband med förvärvet i mars nu verkställs, samt en anpassning till marknadsläget.

– Det känns naturligtvis tråkigt att lämna besked om varsel till våra anställda i Kristinehamn. Förhandlingar med facket har inletts och vi kommer att samarbeta med Arbetsförmedlingen och omställningsföretag för att stötta de som berörs i deras arbete att hitta framtida lösningar, säger Björn Lifvergren, VD för Motala Verkstad Group (MVG).

Samtidigt betonar han att enheten i Kristinehamn är en viktig enhet för MVG och att man har för avsikt att vara långsiktiga i sitt ägande i Kristinehamn:

– Enheten i Kristinehamn ger oss en bättre geografisk närhet till viktiga kunder och leverantörer och ökar vår konkurrenskraft och attraktion som produktionspartner inom kvalificerad tung maskinbearbetning, svetsning och montering

MVG i Kristinehamn har verksamhet på Höje och tillverkar delsystem och komponenter. Vidare tillverkas serviceprodukter för marina-, olje- gas- och försvarsprodukter samt pappersindustri.

Bland annat är företaget en av underleverantörerna till Rolls-Royce. Verksamheten knoppades av från Rolls-Royce för tiotalet år sedan och har sedan dess haft olika ägare. MVG är den fjärde ägaren till verkstaden sedan avknoppningen.