2016-04-13 06:00

2016-04-13 06:00

Projekt ska minska avhoppen i skolan

SÖDERMALMSSKOLAN: Individanpassad coachning för ökad måluppfyllelse

Södermalmsskolan är en av åtta värmländska skolor som deltar i projektet Värmlands unga.
– Projektets syfte är att minska skolavhoppen och utanförskapet bland ungdomar i Värmland, berättar Jan Larsson, rektor på Södermalmsskolan och projektansvarig i Kristinehamn för Värmlands unga.

Projektet Värmlands unga har beviljats 20 miljoner kronor från EFS, Europeiska socialfonden, och vänder sig till ungdomar mellan 15 och 24 år som riskerar att hoppa av skolan. Målet med projektet är att genomföra insatser riktade till ungdomar i grund- och gymnasieskolan så att fler får fullständiga betyg och gymnasieexamen, vilket skapar bättre förutsättningar för etablering på arbetsmarknaden.

Anställt coach

Södermalmsskolan deltar i projektet tillsammans med ytterligare fem grundskolor och två gymnasieskolor i Värmland.

– När dessa valdes ut tittade man på måluppfyllelsen till gymnasiet och skolavhoppen från gymnasiet. Det handlar inte om att Södermalmsskolan sticker ut på något sätt i jämförelse med andra skolor, men i Kristinehamns kommun jobbar vi mycket med ökad måluppfyllelse. Vi fick förmånen att vara med och det känns jätteroligt, säger Jan Larsson.

Genom projektet har man anställt Tomas Gustafsson som under 2,5 år ska arbeta som coach i projektet. Han ingår i projektgruppen som leds av Jan Larsson och som också består av Katarina Kristhammar, tillgänglighetspedagog i Kristinehamns kommun, samt Lotta Jansson, chef för elevhälsan. Projektgruppen är fortfarande i uppstartsfasen och kommer att utökas med ytterligare personer från bland annat elevhälsa och socialförvaltning.

Individuella lösningar

I Kristinehamn genomförs projektet på Södermalmsskolan och man räknar med att kunna coacha 12-15 elever per läsår.

– Det handlar väldigt mycket om att hitta individuella lösningar, se möjligheter och stärka individen, förklarar Jan Larsson som också ser möjligheter att sprida erfarenheterna.

– Jag tänker att man kan titta på vad Kristinehamns kommun kan jobba mer med. Hur vi kan förändra vårt arbetssätt och vilka insatser vi kan sätta in på ett tidigt stadie. Min plan är att det här ska smitta av sig till övriga skolledare, skolförvaltning och skolnämnd, säger Jan Larsson.

När höstterminen drar i gång, börjar coachningen av eleverna. Tiden fram tills dess handlar till stor del om att analysera, bestämma hur man ska jobba och med vilka elever. Förhoppningen är att kunna hitta nya lösningar och samverkansformer.

– Vad kan vi lära oss i kommunen och vilka slutsatser kan vi dra tillsammans? Det är viktigt att vi inte sitter på varsin kammare och jobbar med det här, utan att det görs ur ett kommunperspektiv, betonar Jan Larsson.

Projektet Värmlands unga har beviljats 20 miljoner kronor från EFS, Europeiska socialfonden, och vänder sig till ungdomar mellan 15 och 24 år som riskerar att hoppa av skolan. Målet med projektet är att genomföra insatser riktade till ungdomar i grund- och gymnasieskolan så att fler får fullständiga betyg och gymnasieexamen, vilket skapar bättre förutsättningar för etablering på arbetsmarknaden.

Anställt coach

Södermalmsskolan deltar i projektet tillsammans med ytterligare fem grundskolor och två gymnasieskolor i Värmland.

– När dessa valdes ut tittade man på måluppfyllelsen till gymnasiet och skolavhoppen från gymnasiet. Det handlar inte om att Södermalmsskolan sticker ut på något sätt i jämförelse med andra skolor, men i Kristinehamns kommun jobbar vi mycket med ökad måluppfyllelse. Vi fick förmånen att vara med och det känns jätteroligt, säger Jan Larsson.

Genom projektet har man anställt Tomas Gustafsson som under 2,5 år ska arbeta som coach i projektet. Han ingår i projektgruppen som leds av Jan Larsson och som också består av Katarina Kristhammar, tillgänglighetspedagog i Kristinehamns kommun, samt Lotta Jansson, chef för elevhälsan. Projektgruppen är fortfarande i uppstartsfasen och kommer att utökas med ytterligare personer från bland annat elevhälsa och socialförvaltning.

Individuella lösningar

I Kristinehamn genomförs projektet på Södermalmsskolan och man räknar med att kunna coacha 12-15 elever per läsår.

– Det handlar väldigt mycket om att hitta individuella lösningar, se möjligheter och stärka individen, förklarar Jan Larsson som också ser möjligheter att sprida erfarenheterna.

– Jag tänker att man kan titta på vad Kristinehamns kommun kan jobba mer med. Hur vi kan förändra vårt arbetssätt och vilka insatser vi kan sätta in på ett tidigt stadie. Min plan är att det här ska smitta av sig till övriga skolledare, skolförvaltning och skolnämnd, säger Jan Larsson.

När höstterminen drar i gång, börjar coachningen av eleverna. Tiden fram tills dess handlar till stor del om att analysera, bestämma hur man ska jobba och med vilka elever. Förhoppningen är att kunna hitta nya lösningar och samverkansformer.

– Vad kan vi lära oss i kommunen och vilka slutsatser kan vi dra tillsammans? Det är viktigt att vi inte sitter på varsin kammare och jobbar med det här, utan att det görs ur ett kommunperspektiv, betonar Jan Larsson.

Värmlands unga

Projektet omfattar åtta skolor i åtta kommuner, varav sex grundskolor och två gymnasieskolor.

Målgruppen är unga kvinnor och män, 15-24 år, som riskerar skolavhopp.

Värmlands unga utgör tillsammans med pågående projekt ”Värmlands framtid” en del i en långsiktig strategi för ett gemensamt utvecklingsarbete i syfte att minska utanförskapet bland unga i Värmland.

Projektet har beviljats 20 miljoner kronor från EFS, Europeiska socialfonden och sträcker sig fram till 2019.

Kristinehamns kommun medfinansierar med 1 miljon kronor i arbetad tid.

Källa: Svenska ESF-rådet och Kristinehamns kommun

Har du synpunkter på det som sägs i texten? Skriv då gärna en kommentar via tjänsten Ifrågasätt men tänk på att hålla dig till ämnet och diskutera i god ton. Visa respekt för andra skribenter och berörda personer i artikeln. Kritisera och bemöt gärna argumenten men tänk på att inte angripa personen bakom åsikten. Vi förbehåller oss rätten att ta bort kommentarer vi bedömer som olämpliga.