2016-04-11 06:00

2016-04-11 06:00

Möjligt för kvinnor att få assisterad befruktning

VÅRD: Ännu oklart hur finansieringen ska se ut

Från och med 1 april är det lagligt i Sverige för ensamstående kvinnor att få assisterad befruktning.
I Värmland har det ännu inte tagits beslut om kostnaden ska betalas av landstinget eller kvinnorna själva.

Det var den 13 januari i år som riksdagen beslutade att det ska vara lagligt med assisterad befruktning för ensamstående kvinnor. Något som tidigare endast varit tillåtet för gifta, sambor eller registrerade par.

Dock är det oklart hur finansieringen ska se ut. Det är upp till varje enskilt landsting hur man väljer att göra.

Inget beslut

I landstinget i Värmland har man ännu inte tagit något beslut i frågan.

Landstingsrådet Jane Larsson (C) förklarar att man i dagsläget inte har kapacitet att utföra det här i Värmland.

– Resurser för besök och behandling måste tillskapas i verksamheten. Vad man kan göra idag är att bistå med kuratorsbesök, gynekologiskt mottagningsbesök och laboratorieundersökningar. Däremot har inte Centralsjukhuset i Karlstad något laboratorium för att ta hand om spermier för insemination.

Under utredning

Kvinnorna i Värmland som önskar assisterad befruktning får göra det i Örebro eller Falun.

– Vi kan alltså göra förberedande undersökningar och ta hand om kvinnan när hon blir gravid. Men själva inseminationen kan inte göras här, säger Jane Larsson.

Frågan om finansiering har ännu inte diskuterats politiskt.

– Det är under utredning och det har inte kommit något förslag till den politiska gruppen att ta ställning till.

Det var den 13 januari i år som riksdagen beslutade att det ska vara lagligt med assisterad befruktning för ensamstående kvinnor. Något som tidigare endast varit tillåtet för gifta, sambor eller registrerade par.

Dock är det oklart hur finansieringen ska se ut. Det är upp till varje enskilt landsting hur man väljer att göra.

Inget beslut

I landstinget i Värmland har man ännu inte tagit något beslut i frågan.

Landstingsrådet Jane Larsson (C) förklarar att man i dagsläget inte har kapacitet att utföra det här i Värmland.

– Resurser för besök och behandling måste tillskapas i verksamheten. Vad man kan göra idag är att bistå med kuratorsbesök, gynekologiskt mottagningsbesök och laboratorieundersökningar. Däremot har inte Centralsjukhuset i Karlstad något laboratorium för att ta hand om spermier för insemination.

Under utredning

Kvinnorna i Värmland som önskar assisterad befruktning får göra det i Örebro eller Falun.

– Vi kan alltså göra förberedande undersökningar och ta hand om kvinnan när hon blir gravid. Men själva inseminationen kan inte göras här, säger Jane Larsson.

Frågan om finansiering har ännu inte diskuterats politiskt.

– Det är under utredning och det har inte kommit något förslag till den politiska gruppen att ta ställning till.

Assisterad befruktning för ensamstående

De nya lagen innebär bland annat att:

Kvinnor ska erbjudas assisterad befruktning på samma villkor som för par. Det betyder att läkaren prövar om det är lämpligt med hänsyn till kvinnans medicinska, psykologiska och sociala förhållanden.

Ensamstående kvinnor som genomgår en insemination eller befruktning utanför kroppen blir barnets enda rättsliga förälder.

Den ensamstående kvinnan får möjlighet att föreslå att spermier från en känd donator används, men det är läkaren som avgör om detta är lämpligt.

Källa: www.akademiska.se