2016-04-11 15:26

2016-04-11 15:26

MIK Varnan är illa ute

HANDIKAPPIDROTT: Avgörande extra årsmöte nästa vecka

Handikappidrottsföreningen MIK Varnans framtid avgörs nästa vecka.
– Om det inte kommer några som säger att de vill starta en ny styrelse, så läggs vi ner, säger styrelsens Ewa Löfstedt.

NKP skrev förra månaden om krisen i MIK Varnan. Styrelsemedlemmarna vill dra sig tillbaka. De närmar sig pensionsåldern och två av fyra bor i Nordmark norr om Filipstad.

Artikeln gav stor respons.

– Det är så många människor som ringt och varit bekymrade för vår del. Framför allt föräldrar. Jätteroligt.

Ewa Löfstedt säger att två personer har visat intresse för att vara med och hjälpa till. Men det räcker inte. På årsmötet var det styrelsen och fem av de 49 medlemmarna som närvarade.

Firade 45 år

För att upplösa föreningen krävs beslut på två av varandra följande årsmöten. Om föreningen upplöses så ska den enligt stadgarna tas över av Synskadades riksförbund för östra Värmland.

– Det var de som grundade föreningen. Jag vet inte vad de skulle göra, säger Ewa Löfstedt.

MIK Varnan firade 45-årsjubileum i höstas.

Föreningen spelar mattcurling och boccia inomhus. Ewa Löfstedt skulle på måndagens träff dela ut kallelser till det extra årsmötet och trycka på att det är föreningens framtid som kommer att diskuteras.

– Brukarna som jag har pratat med tycker att det här är väldigt sorgsamt. Sundby är nog det som ligger dem mest om hjärtat, säger Ewa Löfstedt.

MIK Varnan har fått hjälp av gruppbostäderna att sköta om den egna anläggningen. Det är också gruppbostäderna som nu håller i mattcurlingen och boccian.

Kan de ersätta MIK Varnan?

– Nej, det kan de inte men de kan stötta upp, säger Ewa Löfstedt.

NKP skrev förra månaden om krisen i MIK Varnan. Styrelsemedlemmarna vill dra sig tillbaka. De närmar sig pensionsåldern och två av fyra bor i Nordmark norr om Filipstad.

Artikeln gav stor respons.

– Det är så många människor som ringt och varit bekymrade för vår del. Framför allt föräldrar. Jätteroligt.

Ewa Löfstedt säger att två personer har visat intresse för att vara med och hjälpa till. Men det räcker inte. På årsmötet var det styrelsen och fem av de 49 medlemmarna som närvarade.

Firade 45 år

För att upplösa föreningen krävs beslut på två av varandra följande årsmöten. Om föreningen upplöses så ska den enligt stadgarna tas över av Synskadades riksförbund för östra Värmland.

– Det var de som grundade föreningen. Jag vet inte vad de skulle göra, säger Ewa Löfstedt.

MIK Varnan firade 45-årsjubileum i höstas.

Föreningen spelar mattcurling och boccia inomhus. Ewa Löfstedt skulle på måndagens träff dela ut kallelser till det extra årsmötet och trycka på att det är föreningens framtid som kommer att diskuteras.

– Brukarna som jag har pratat med tycker att det här är väldigt sorgsamt. Sundby är nog det som ligger dem mest om hjärtat, säger Ewa Löfstedt.

MIK Varnan har fått hjälp av gruppbostäderna att sköta om den egna anläggningen. Det är också gruppbostäderna som nu håller i mattcurlingen och boccian.

Kan de ersätta MIK Varnan?

– Nej, det kan de inte men de kan stötta upp, säger Ewa Löfstedt.