2016-04-11 06:00

2016-04-11 06:00

Matematiker gästade Brogårdsgymnasiet

UNDERVISNING: Berättade om fraktaler

Matematik är ett underbart ämne. Det menar i alla fall matematikern Qihm Xantcha som på fredagen föreläste för elever på natur- och teknikprogrammen på Brogårdsgymnasiet. Och när han satte i gång lade sig en koncentrerad tystnad likt en blöt filt över aulan.

– Jag ska göra det så lätt att till och med en civilingenjör skulle förstå.

Så inleder matematikern Qihm Xantcha sin föreläsning för elever på natur- och teknikprogrammen på Brogårdsgymnasiet. Han anspelar skämtsamt på den rivalitet som finns mellan naturvetare och teknologer. Och det som följer sedan är en halsbrytande blandning av formler, matematikhistoria och skämt.

34-årige Qihm Xantcha är lektor i matematik vid Stockholms universitet. Några gånger per termin föreläser han för gymnasieelever eller lärarutbildningar.

– Det är oerhört viktigt att bilda allmänheten och informera om forskningen.

Han menar att syftet är att inspirera och att visa att matematik är roligt och spännande.

– Det är viktigt att vattna de små blommorna.

Dagens ämne är fraktaler. Eleverna som går sista året och har valt till kursen matematik specialisering har grunderna klart för sig och läraren Lars Blomgren förklarar att de har spridit kunskapen även till andra elever.

– De tycker att det är intressant, säger han.

Förklarar mönster

Grovt förenklat är fraktaler ett självlikformigt mönster med struktur i alla skalor. Det är ett matematiskt sätt att bland annat förklara mönster som förekommer naturen och upprepar sig i olika storlek. Välkända exempel som ofta nämns är ormbunksblad och iskristaller. Fraktaler används som förklaring till olika fenomen, förutom i matematiken, även inom kemi, fysik och biologi.

Sabine Steen och Julia Lundberg går tredje året på naturprogrammet och de gillar matte.

– Matte på gymnasiet är så mycket roligare än på högstadiet, säger Sabine Steen.

– Vår lärare gör det lätt att förstå, fyller Julia Lundberg i.

De förklarar att de håller ett högt tempo i matten. Julia har valt att även läsa matematik specialisering, en ytterligare kurs utöver de som ingår i det naturvetenskapliga programmet.

Bägge har planer på att studera vidare efter gymnasiet.

– Jag ska göra det så lätt att till och med en civilingenjör skulle förstå.

Så inleder matematikern Qihm Xantcha sin föreläsning för elever på natur- och teknikprogrammen på Brogårdsgymnasiet. Han anspelar skämtsamt på den rivalitet som finns mellan naturvetare och teknologer. Och det som följer sedan är en halsbrytande blandning av formler, matematikhistoria och skämt.

34-årige Qihm Xantcha är lektor i matematik vid Stockholms universitet. Några gånger per termin föreläser han för gymnasieelever eller lärarutbildningar.

– Det är oerhört viktigt att bilda allmänheten och informera om forskningen.

Han menar att syftet är att inspirera och att visa att matematik är roligt och spännande.

– Det är viktigt att vattna de små blommorna.

Dagens ämne är fraktaler. Eleverna som går sista året och har valt till kursen matematik specialisering har grunderna klart för sig och läraren Lars Blomgren förklarar att de har spridit kunskapen även till andra elever.

– De tycker att det är intressant, säger han.

Förklarar mönster

Grovt förenklat är fraktaler ett självlikformigt mönster med struktur i alla skalor. Det är ett matematiskt sätt att bland annat förklara mönster som förekommer naturen och upprepar sig i olika storlek. Välkända exempel som ofta nämns är ormbunksblad och iskristaller. Fraktaler används som förklaring till olika fenomen, förutom i matematiken, även inom kemi, fysik och biologi.

Sabine Steen och Julia Lundberg går tredje året på naturprogrammet och de gillar matte.

– Matte på gymnasiet är så mycket roligare än på högstadiet, säger Sabine Steen.

– Vår lärare gör det lätt att förstå, fyller Julia Lundberg i.

De förklarar att de håller ett högt tempo i matten. Julia har valt att även läsa matematik specialisering, en ytterligare kurs utöver de som ingår i det naturvetenskapliga programmet.

Bägge har planer på att studera vidare efter gymnasiet.