2016-04-08 06:00

2016-04-08 06:00

Vädjar om hörslinga

EVENEMANG

Hörselskadades förening i Kristinehamn går ut med ett brev till evenemangsanordnare och lokaluthyrare i kommunen om behovet av hörbarhet.

– Fortfarande händer det att befintliga hörslingor inte används vid evenemang. För många av oss hörselskadade är det alldeles nödvändigt, att hörslingan är tillgänglig oavsett aldrig så förnämliga PA-anläggningar i övrigt, skriver de i brevet.

Föreningen visar förståelse för att kringresande kulturbärare vill använda egna anläggningar, men understryker att de kan kopplas samman med lokalens T-slinga.

Görs inte det så missar personer med nedsatt hörsel presentationer och kommentarer.

– För normalhörande kan det vara svårt att inse, att vi inte klarar att höra presentationer i till exempel en solistmikrofon via högtalare. Det är inte ljudstyrkan som avgör om vi förstår vad som sägs, skriver föreningen och uppmanar till att se till att befintliga T-slingor är i bruk.

Föreningen upplyser även om att kommunen lånar ut mobil T-slinga, kostnadsfritt, till lokaler som ännu inte skaffat en fast slinga.

– Fortfarande händer det att befintliga hörslingor inte används vid evenemang. För många av oss hörselskadade är det alldeles nödvändigt, att hörslingan är tillgänglig oavsett aldrig så förnämliga PA-anläggningar i övrigt, skriver de i brevet.

Föreningen visar förståelse för att kringresande kulturbärare vill använda egna anläggningar, men understryker att de kan kopplas samman med lokalens T-slinga.

Görs inte det så missar personer med nedsatt hörsel presentationer och kommentarer.

– För normalhörande kan det vara svårt att inse, att vi inte klarar att höra presentationer i till exempel en solistmikrofon via högtalare. Det är inte ljudstyrkan som avgör om vi förstår vad som sägs, skriver föreningen och uppmanar till att se till att befintliga T-slingor är i bruk.

Föreningen upplyser även om att kommunen lånar ut mobil T-slinga, kostnadsfritt, till lokaler som ännu inte skaffat en fast slinga.