2016-04-05 14:56

2016-04-05 14:56

Vill utreda torgen med eller utan bro

CENTRUMUTVECKLING: Kommunstyrelsen öppnar för fortsatt diskussion

Enligt beslutsförslaget skulle det fortsatta arbetet med att utveckla torgen innefatta en bro eller brygga mellan torgen. Kommunstyrelsen vill dock se en friare diskussion i det fortsatta arbetet där man även tar med alternativ utan någon bro.

Under tisdagens sammanträde i kommunstyrelsen behandlades punkten Ombyggnad av torgen. Läser man detaljerna i det föreliggande förslaget ingår en gångbrygga med sittytor som ska uppföras mellan de befintliga broarna.

Från alliansens sida ville man inte knyta upp sig vid ett så specifikt förslag. I stället yrkade man på återremiss av ärendet. Marie Oudin (M) sade dessutom att man ville se en tydligare koppling till och en samordning med de åtgärder som planeras för Svinvallen.

Oppositionen motsatte sig en återremiss med hänvisning till att man i så fall skulle tappa tempo.

– När det gäller Svinvallen har vi redan antagit en detaljplan. Det är det vi ska göra med torgen nu. Eftersom de befinner sig i olika faser faller ert yrkande om samordning, påtalade Bjarne OIsson (S).

Louise Hamilton (MP) förordade att stadsmiljökommittén tar upp en fortsatt medborgardialog kring torgen.

Flera ledamöter ville vara med i debatten och det framfördes olika åsikter för och emot en bro. Anne-Marie Wallouch (V) var tydlig med att ett beslut vid sittande bord också innebär fortsatta diskussioner i frågan.

– Norra torget får inte bli en död punkt, sade Eva Julin Dombrowe (L) och fick medhåll av Ove Bengtsson (KD).

Han lyfte även osäkerhetsfaktorn med norra torget om det förblir en bilparkering.

Lars Nilsson (S) förstod inte den misstro som verkade prägla alliansens företrädare:

– Varför tror ni att någon försöker blåsa oss?

Både Monica Marker (M) och Adam Slottner (C) reagerade starkt på Lars Nilssons påhopp.

– Jag sitter inte här för att göra Lars Nilsson glad utan för att framföra väljarnas synpunkter, sade Adam Slottner.

Diskussionen sansade sig igen och efter ett par ajourneringar var man överens om att skicka ärendet vidare till kommunfullmäktige, men att man yrkade på fortsatt dialog och alternativ med eller utan bro.

Under tisdagens sammanträde i kommunstyrelsen behandlades punkten Ombyggnad av torgen. Läser man detaljerna i det föreliggande förslaget ingår en gångbrygga med sittytor som ska uppföras mellan de befintliga broarna.

Från alliansens sida ville man inte knyta upp sig vid ett så specifikt förslag. I stället yrkade man på återremiss av ärendet. Marie Oudin (M) sade dessutom att man ville se en tydligare koppling till och en samordning med de åtgärder som planeras för Svinvallen.

Oppositionen motsatte sig en återremiss med hänvisning till att man i så fall skulle tappa tempo.

– När det gäller Svinvallen har vi redan antagit en detaljplan. Det är det vi ska göra med torgen nu. Eftersom de befinner sig i olika faser faller ert yrkande om samordning, påtalade Bjarne OIsson (S).

Louise Hamilton (MP) förordade att stadsmiljökommittén tar upp en fortsatt medborgardialog kring torgen.

Flera ledamöter ville vara med i debatten och det framfördes olika åsikter för och emot en bro. Anne-Marie Wallouch (V) var tydlig med att ett beslut vid sittande bord också innebär fortsatta diskussioner i frågan.

– Norra torget får inte bli en död punkt, sade Eva Julin Dombrowe (L) och fick medhåll av Ove Bengtsson (KD).

Han lyfte även osäkerhetsfaktorn med norra torget om det förblir en bilparkering.

Lars Nilsson (S) förstod inte den misstro som verkade prägla alliansens företrädare:

– Varför tror ni att någon försöker blåsa oss?

Både Monica Marker (M) och Adam Slottner (C) reagerade starkt på Lars Nilssons påhopp.

– Jag sitter inte här för att göra Lars Nilsson glad utan för att framföra väljarnas synpunkter, sade Adam Slottner.

Diskussionen sansade sig igen och efter ett par ajourneringar var man överens om att skicka ärendet vidare till kommunfullmäktige, men att man yrkade på fortsatt dialog och alternativ med eller utan bro.