2016-04-05 15:40

2016-04-05 15:40

Ger ut medborgartidning

KOMMUNEN

På fredag kommer samtliga hushåll i kommunen få första numret av kommunens egen medborgartidning, finansierad med skattemedel.

Tidningen, som går under namnet Vår kommun Kristinehamn, innehåller information om Kristinehamns kommuns olika verksamheter.

Ansvarig utgivare är Carina Welin, informationschef på Kristinehamns kommun och redaktör är Camilla Eriksson, informatör. Tidningen ges ut på försök under 2016.

Tidningen, som går under namnet Vår kommun Kristinehamn, innehåller information om Kristinehamns kommuns olika verksamheter.

Ansvarig utgivare är Carina Welin, informationschef på Kristinehamns kommun och redaktör är Camilla Eriksson, informatör. Tidningen ges ut på försök under 2016.