2016-04-05 15:38

2016-04-05 15:38

Cykel, buss och tåg i stället för bil

SAMHÄLLSPLANERING: Trafikpolicy under arbete

Cykelstråk i Kristinehamns tätort och kollektivtrafik på landsbygden. Det är där fokus ligger i Kristinehamns nya Trafikpolicy som ska upp till beslut politiskt senare i år.

– Vi tror att kollektivtrafiken har ett större syfte att fylla på landsbygden, eftersom den är det enda alternativet till bilen där, säger samhällsplanerare Joel Engström och fortsätter:

– Det var länge sedan det stannade tåg i Björneborg men vi vill seriöst utreda förutsättningarna för det. Tåget skulle kunna utmana bilen på allvar och det skulle ändra förutsättningarna att bo i Björneborg med snabb tågpendling till både Karlstad och Örebro.

På kommunen pågår för närvarande ett stort arbete med att ta fram en Trafikpolicy, som även kommer att finnas med som underlag i den nya översiktsplanen som är under arbete.

– Inriktningen är att cykeln kommer prioriteras högre i tätorten. Kristinehamns tätort är precis som de flesta kommuner planerad med bilen i fokus och det vill vi ändra lite på, säger han.

Konkret handlar det om att knyta ihop tätorten bättre med gena cykelstråk som leder in mot centrum, resecentrum och områden med många arbetsplatser som Broängen och Drevsta.

Prioritera om

När det gäller landsbygden finns tankar på att lägga mer resurser på kollektivtrafiken. Joel Engström hoppas att planeringsavdelningen ska få ytterligare ett utredningsuppdrag kring detta.

– Vi vill göra en omprioritering och lägga mer på landsbygden och mindre på tätorten. Om det betyder färre linjer, färre avgångar eller mer anropsstyrd trafik i tätorten vet jag inte nu. Det här är ett område där vi måste jobba ihop med Region Värmland och Värmlandstrafik, säger han.

Att flera aktörer är inblandade gör kollektivtrafikfrågorna lite snåriga. Kristinehamns kommun är med och finansierar kollektivtrafiken i länet men det är Region Värmland som är den formella myndigheten som fattar besluten. Värmlandstrafik är det bolag som bedriver stora delar av kollektivtrafiken.

I dagsläget finns det ett flertal vita fläckar på kommunkartan där kollektivtrafik inte är något alternativ. Sedan möjligheten till resor med skolbussarna togs bort för andra än elever blev kollektivtrafiken dessutom försämrad på sina håll. Vad inte så många känner till är att det finns möjlighet för de som har minst en kilometer till närmaste hållplats att nyttja den så kallade kompletteringstrafiken för inköps- och serviceresor.

Trafiken, som är anropsstyrd, ska bokas innan klockan 18 kvällen före avresa. För boende Ölme och Bergsjön erbjuds tjänsten på tisdagar och torsdagar. För de som bor i söder kan kompletteringstrafiken användas på onsdagar och fredagar.

– Från Rudskoga kan man exempelvis åka ut till 26:an för att därifrån ta bussen vidare, förklarar Joel Engström.

– Vi tror att kollektivtrafiken har ett större syfte att fylla på landsbygden, eftersom den är det enda alternativet till bilen där, säger samhällsplanerare Joel Engström och fortsätter:

– Det var länge sedan det stannade tåg i Björneborg men vi vill seriöst utreda förutsättningarna för det. Tåget skulle kunna utmana bilen på allvar och det skulle ändra förutsättningarna att bo i Björneborg med snabb tågpendling till både Karlstad och Örebro.

På kommunen pågår för närvarande ett stort arbete med att ta fram en Trafikpolicy, som även kommer att finnas med som underlag i den nya översiktsplanen som är under arbete.

– Inriktningen är att cykeln kommer prioriteras högre i tätorten. Kristinehamns tätort är precis som de flesta kommuner planerad med bilen i fokus och det vill vi ändra lite på, säger han.

Konkret handlar det om att knyta ihop tätorten bättre med gena cykelstråk som leder in mot centrum, resecentrum och områden med många arbetsplatser som Broängen och Drevsta.

Prioritera om

När det gäller landsbygden finns tankar på att lägga mer resurser på kollektivtrafiken. Joel Engström hoppas att planeringsavdelningen ska få ytterligare ett utredningsuppdrag kring detta.

– Vi vill göra en omprioritering och lägga mer på landsbygden och mindre på tätorten. Om det betyder färre linjer, färre avgångar eller mer anropsstyrd trafik i tätorten vet jag inte nu. Det här är ett område där vi måste jobba ihop med Region Värmland och Värmlandstrafik, säger han.

Att flera aktörer är inblandade gör kollektivtrafikfrågorna lite snåriga. Kristinehamns kommun är med och finansierar kollektivtrafiken i länet men det är Region Värmland som är den formella myndigheten som fattar besluten. Värmlandstrafik är det bolag som bedriver stora delar av kollektivtrafiken.

I dagsläget finns det ett flertal vita fläckar på kommunkartan där kollektivtrafik inte är något alternativ. Sedan möjligheten till resor med skolbussarna togs bort för andra än elever blev kollektivtrafiken dessutom försämrad på sina håll. Vad inte så många känner till är att det finns möjlighet för de som har minst en kilometer till närmaste hållplats att nyttja den så kallade kompletteringstrafiken för inköps- och serviceresor.

Trafiken, som är anropsstyrd, ska bokas innan klockan 18 kvällen före avresa. För boende Ölme och Bergsjön erbjuds tjänsten på tisdagar och torsdagar. För de som bor i söder kan kompletteringstrafiken användas på onsdagar och fredagar.

– Från Rudskoga kan man exempelvis åka ut till 26:an för att därifrån ta bussen vidare, förklarar Joel Engström.

Har du synpunkter på det som sägs i texten? Skriv då gärna en kommentar via tjänsten Ifrågasätt men tänk på att hålla dig till ämnet och diskutera i god ton. Visa respekt för andra skribenter och berörda personer i artikeln. Kritisera och bemöt gärna argumenten men tänk på att inte angripa personen bakom åsikten. Vi förbehåller oss rätten att ta bort kommentarer vi bedömer som olämpliga.