2016-03-31 10:55

2016-03-31 10:55

Får avslag i kammarrätten

ÖVERSVÄMNING

Det blir ingen ersättning från kommunen för de fastighetsägare på Strand som drabbats av skador efter den stora översvämningen sommaren 2014.

Överklagan har nu nått vägs ände när kammarrätten i Göteborg meddelar att det inte blir något prövningstillstånd. Därmed står förvaltningsrättens beslut, att kommunen inte är ersättningsskyldig, fast.

Överklagan har nu nått vägs ände när kammarrätten i Göteborg meddelar att det inte blir något prövningstillstånd. Därmed står förvaltningsrättens beslut, att kommunen inte är ersättningsskyldig, fast.