2016-03-29 16:06

2016-03-29 16:06

"Halva kommunen saknas på kartan"

TURISM: Uttrycker kritik mot informationen

När politikern och småföretagaren Adam Slottner slog upp årets upplaga av Turistguiden blev han både förvånad och arg när han tittade på kartan. Detta då den inte alls överensstämmer med verkligheten.

– Allt öster om 26:an är borta. Det är i stort sett ingenting från Ölme och i söder fattas ungefär två mil. Det är som om att halva kommunen saknas på kartan, säger han.

Av kartan får man intrycket att Vålön ligger i höjd med Skagern och Picassoskulpturen intill Hygns vilt. Adam Slottner förstår syftet med att ha en inspirationskarta, men att man då också borde ha haft med en vanlig karta över kommunen.

– Det finns en över tätorten, men för en turist borde det kanske vara bra att känna till Nybble och Bäckhammar också när man åker förbi. Om inte annat för att orientera sig vart man ska ta vägen, resonerar han.

Hans förslag är därför att man bladar i en turistkarta som komplement till turistguiden:

– Det är ju flera som har annonserat i guiden som också vill att folk ska hitta till dem.

Du är själv en av företagarna som inte syns på kartan. Hur känns det?

– Som företagare är jag skitförbannad. Men i min roll som politiker kan jag inte lägga mig i hur Turistguiden utformas, då blir det ministerstyre. Så jag får säga att jag känner mig lite kluven, svarar Adam Slottner.

Han kommer att ta kontakt med turistbyrån för att delge personalen där sina synpunkter.

Inget ont uppsåt

När NKP pratar med Linnéa Palmqvist på turistbyrån har hon precis pratat med honom. Hon berättar också att hon under helgen fått mejl där liknande åsikter har framförts.

– Det är inget ont uppsåt eller illvilja bakom det här. Vi ville på ett enkelt och snabbt sätt ge inspiration och därför har valda delar fått vara med. Självklart är det viktigt för oss också att hela kommunen är med, säger hon.

Exempelvis finns bara en av kommunens handelsträdgårdar, Niklasdams trädgård, med på kartan.

Varför saknas Klockargården?

– De har valt att inte vara med och betala. Därför får den inte vara med.

Adam Slottner har köpt en annons för Sörgården, men får inte vara med. Hur har ni resonerat där?

– Vi valde att ta med Hygns vilt på kartan eftersom vi tror att älg- och hjortkött kan vara mer intressant för turisterna, svarar Linnéa Palmqvist.

Hon betonar att det här är årets urval, nästa år kan det vara helt andra saker som kommer med på kartan. Ambitionen är att varje år utveckla Turistguiden.

– Tidigare har vi fått kritik för att de exakta kartor vi har haft med i guiden har varit för små och för detaljerade, därför ville vi testa något annat i år.

Vad turisterna, som ju ändå är målgruppen, tycker om årets guide har Linnéa Palmqvist ännu inte hört och hon vill gärna avvakta det omdömet innan sista ordet är sagt.

– Vi kommer självklart att utvärdera guiden. Sedan börjar vår nya turistchef i nästa vecka och det är möjligt att hon också har idéer på hur den ska se ut nästa år, avslutar Linnéa Palmqvist.

– Allt öster om 26:an är borta. Det är i stort sett ingenting från Ölme och i söder fattas ungefär två mil. Det är som om att halva kommunen saknas på kartan, säger han.

Av kartan får man intrycket att Vålön ligger i höjd med Skagern och Picassoskulpturen intill Hygns vilt. Adam Slottner förstår syftet med att ha en inspirationskarta, men att man då också borde ha haft med en vanlig karta över kommunen.

– Det finns en över tätorten, men för en turist borde det kanske vara bra att känna till Nybble och Bäckhammar också när man åker förbi. Om inte annat för att orientera sig vart man ska ta vägen, resonerar han.

Hans förslag är därför att man bladar i en turistkarta som komplement till turistguiden:

– Det är ju flera som har annonserat i guiden som också vill att folk ska hitta till dem.

Du är själv en av företagarna som inte syns på kartan. Hur känns det?

– Som företagare är jag skitförbannad. Men i min roll som politiker kan jag inte lägga mig i hur Turistguiden utformas, då blir det ministerstyre. Så jag får säga att jag känner mig lite kluven, svarar Adam Slottner.

Han kommer att ta kontakt med turistbyrån för att delge personalen där sina synpunkter.

Inget ont uppsåt

När NKP pratar med Linnéa Palmqvist på turistbyrån har hon precis pratat med honom. Hon berättar också att hon under helgen fått mejl där liknande åsikter har framförts.

– Det är inget ont uppsåt eller illvilja bakom det här. Vi ville på ett enkelt och snabbt sätt ge inspiration och därför har valda delar fått vara med. Självklart är det viktigt för oss också att hela kommunen är med, säger hon.

Exempelvis finns bara en av kommunens handelsträdgårdar, Niklasdams trädgård, med på kartan.

Varför saknas Klockargården?

– De har valt att inte vara med och betala. Därför får den inte vara med.

Adam Slottner har köpt en annons för Sörgården, men får inte vara med. Hur har ni resonerat där?

– Vi valde att ta med Hygns vilt på kartan eftersom vi tror att älg- och hjortkött kan vara mer intressant för turisterna, svarar Linnéa Palmqvist.

Hon betonar att det här är årets urval, nästa år kan det vara helt andra saker som kommer med på kartan. Ambitionen är att varje år utveckla Turistguiden.

– Tidigare har vi fått kritik för att de exakta kartor vi har haft med i guiden har varit för små och för detaljerade, därför ville vi testa något annat i år.

Vad turisterna, som ju ändå är målgruppen, tycker om årets guide har Linnéa Palmqvist ännu inte hört och hon vill gärna avvakta det omdömet innan sista ordet är sagt.

– Vi kommer självklart att utvärdera guiden. Sedan börjar vår nya turistchef i nästa vecka och det är möjligt att hon också har idéer på hur den ska se ut nästa år, avslutar Linnéa Palmqvist.