2016-03-26 06:00

2016-03-26 06:00

Värmland är populärt i dubbel bemärkelse

FRITID: Nytt rekord i utländskt ägande

Andelen utlandsägda sommarstugor har fördubblats sedan millennieskiftet. Enligt SCB hade drygt 37 400 sommarstugor utländska ägare under fjolåret. Värmland ligger tvåa i såväl andel som antal.

Av Värmlands 25 835 fritidshus ägdes 6 128 av personer som inte är skrivna i Sverige. Det ger en andel på 23,7 procent. Det är bara Kronobergs län som har en högre andel utländska ägare, 40,6 procent. För hela landet är andelen utlandsägda fritidshus bara 6,5 procent.

Som jämförelse kan nämnas att det i Stockholms län finns 70 707 fritidshus, men där är den utländska ägarandelen bara 0,3 procent. Flest fritidshus i hela landet finns i Västra Götalandsregionen, 74 408 stycken, varav närmare tio procent har utländska ägare. Det gör regionen till det län eller region som har flest utlandsägda fritidshus räknar i faktiska tal. Också där kommer Värmland på andra plats.

Den nationalitet som är störst bland utländska ägare är norrmän. Med en ökning på fyra procent under fjolåret tog sig våra västra grannar förbi danskarna på förstaplatsen. Danskarna minskade för tredje året i rad och ägde under fjolåret 11 267 fritidshus, drygt 200 färre än norrmännen. Tyskarna placerar sig trea på den utländska ägarligan med drygt 10 100 fritidshus. De tre länderna dominerar det utländska ägandet och står för 88 procent av det samma.

I Värmland är det dock norrmän och holländare som är de största utländska ägarna med 3 657 respektive 1 140 hus.

Statistiska centralbyrån, SCB, konstaterar också i sin rapport att även om det utländska ägandet nådde nya höjder under fjolåret har ökningstakten avtagit. Under 2014 och 2015 har ökningen varit 410 respektive 450 hus jämfört med 600-700 per år tidigare under 2000-talet.

Av Värmlands 25 835 fritidshus ägdes 6 128 av personer som inte är skrivna i Sverige. Det ger en andel på 23,7 procent. Det är bara Kronobergs län som har en högre andel utländska ägare, 40,6 procent. För hela landet är andelen utlandsägda fritidshus bara 6,5 procent.

Som jämförelse kan nämnas att det i Stockholms län finns 70 707 fritidshus, men där är den utländska ägarandelen bara 0,3 procent. Flest fritidshus i hela landet finns i Västra Götalandsregionen, 74 408 stycken, varav närmare tio procent har utländska ägare. Det gör regionen till det län eller region som har flest utlandsägda fritidshus räknar i faktiska tal. Också där kommer Värmland på andra plats.

Den nationalitet som är störst bland utländska ägare är norrmän. Med en ökning på fyra procent under fjolåret tog sig våra västra grannar förbi danskarna på förstaplatsen. Danskarna minskade för tredje året i rad och ägde under fjolåret 11 267 fritidshus, drygt 200 färre än norrmännen. Tyskarna placerar sig trea på den utländska ägarligan med drygt 10 100 fritidshus. De tre länderna dominerar det utländska ägandet och står för 88 procent av det samma.

I Värmland är det dock norrmän och holländare som är de största utländska ägarna med 3 657 respektive 1 140 hus.

Statistiska centralbyrån, SCB, konstaterar också i sin rapport att även om det utländska ägandet nådde nya höjder under fjolåret har ökningstakten avtagit. Under 2014 och 2015 har ökningen varit 410 respektive 450 hus jämfört med 600-700 per år tidigare under 2000-talet.