2016-03-22 21:50

2016-03-22 21:50

Järnvägsplanering ska ske

ÖVERSIKTSPLANERING

Kristinehamns kommun lägger stort fokus på arbetet med att få till en direktjärnväg till Örebro.
Som en del i det har kommunfullmäktige beslutat att översiktsplanen ska kompletteras med ett markreservat för järnväg.

Uppdraget att göra detta ska ske samordnat med Karlskoga, Lekebergs och Örebro kommun, som också berörs av järnvägsplanerna.

Att peka ut markreservat i översiktplanen innebär att kommunen tar ställning till var det är lämpligt att dubbelspår på nuvarande Värmlandsbanan byggs samt var en ny Nobelbana direkt till Örebro bäst skulle placeras.

Björn Nyström (M) hyllade tankarna kring Nobelbanan.

– Det är mycket spännande och banan skapar förutsättningar för tillväxt, sade han.

Även kommunalrådet Bjarne Olsson (S) gav bifall men underströk att banan inte kommer realiseras förrän om kanske 30 till 40 år.

Uppdraget att göra detta ska ske samordnat med Karlskoga, Lekebergs och Örebro kommun, som också berörs av järnvägsplanerna.

Att peka ut markreservat i översiktplanen innebär att kommunen tar ställning till var det är lämpligt att dubbelspår på nuvarande Värmlandsbanan byggs samt var en ny Nobelbana direkt till Örebro bäst skulle placeras.

Björn Nyström (M) hyllade tankarna kring Nobelbanan.

– Det är mycket spännande och banan skapar förutsättningar för tillväxt, sade han.

Även kommunalrådet Bjarne Olsson (S) gav bifall men underströk att banan inte kommer realiseras förrän om kanske 30 till 40 år.