2016-03-22 14:24

2016-03-22 14:24

Hör elever berätta om vattnets kretslopp

WEBB-TV: Världsvattendagen 2016

Tisdagen den 22 mars är det världsvattendagen. Det är en FN-dag som sätter fokus på vattenrelaterade utmaningar som vi står inför.

Elever i klass 4a på Jakobsbergsskolan har läst om vattnets kretslopp och deltagit i Svenskt vattens Kretsloppstävling. Tyvärr räckte det inte till seger, men eleverna har lärt sig mycket under projektets gång.

Hör ett par av eleverna berätta om sitt tävlingsbidrag.

Elever i klass 4a på Jakobsbergsskolan har läst om vattnets kretslopp och deltagit i Svenskt vattens Kretsloppstävling. Tyvärr räckte det inte till seger, men eleverna har lärt sig mycket under projektets gång.

Hör ett par av eleverna berätta om sitt tävlingsbidrag.