2016-03-22 21:25

2016-03-22 22:02

Bygger skolor och förskolor för pengarna

EKONOMI: Kommunen får statsmiljoner för flyktinginsatser

– Tack vare att vi blivit fler kan vi göra olika satsningar för 64 miljoner kronor som kommer att komma oss alla till del, säger kommunalrådet Anne-Marie Wallouch (V).
Under tisdagen beslutas att förskolor och skollokaler delfinansieras med statliga pengar som kommunen fått för sina insatser under flyktingsituationen.

Kristinehamns kommun har fått 64 miljoner kronor i extra anslag av staten med anledning av att kommunen har tagit emot så många nyanlända.

Lite drygt hälften går till investeringar inom främst skolan och förskolan medan resterande går till ökad driftbudget för ett antal nämnder, enligt fullmäktiges beslut.

Sex miljoner kronor anslås till att bygga om skolbiblioteket på Djurgårdsskolan till flera klassrum, 2,5 miljoner kronor ska gå till moduler till skolan i Björneborg som blivit trångbodd och fyra miljoner kronor ska användas till hyra av moduler för tillfällig förskola på Högliden.

Bygget av förskolan på Gustavsberg får sex miljoner kronor av statsanslaget, på grund av utökade kostnader där samt att 17,1 miljoner kronor går till ytterligare ett HVB-hem.

Dessutom ökas driftbudgeten för socialnämnden med 16 miljoner kronor, skolnämnden med 10 miljoner kronor, kulturnämnden med 1,5 miljoner kronor och för kommunstyrelsen med 900 000 kronor.

Många bifall

Kommunalrådet Bjarne Olsson (S) gav sitt bifall till beslutet och sade:

– Att vi får de här pengarna beror på att vi ställt upp så mycket som vi har gjort.

Ove Bengtsson (KD) menade att det är viktigt att lyfta fram i samhället att kommunen får pengar för sina insatser med anledning av flyktingsituationen.

– Det är bra om folk får veta att vi fått pengar och bygger skolor och förskolor, sade han och biföll förslaget.

Oppositionsrådet Marie Oudin (M), kommunalrådet Louise Hamilton (MP) och Magnus Wallengren (V) gav också sitt bifall till förslaget om pengafördelningen.

Tvår frågor

Paul Brännlund (SD) ställde två frågor:

– Finns pengar nästa år och hur skulle vi ha gjort om vi inte fått de här pengarna?

Bjarne Olsson replikerade:

– Allt detta behöver inte kosta något nästa år.

I vissa fall kan investeringskostanden för kommunen bli lägre förklarade kommunalrådet och svarade att om pengarna inte kommit från staten så hade kommunen fått bekosta med skattemedel.

Kristinehamns kommun har fått 64 miljoner kronor i extra anslag av staten med anledning av att kommunen har tagit emot så många nyanlända.

Lite drygt hälften går till investeringar inom främst skolan och förskolan medan resterande går till ökad driftbudget för ett antal nämnder, enligt fullmäktiges beslut.

Sex miljoner kronor anslås till att bygga om skolbiblioteket på Djurgårdsskolan till flera klassrum, 2,5 miljoner kronor ska gå till moduler till skolan i Björneborg som blivit trångbodd och fyra miljoner kronor ska användas till hyra av moduler för tillfällig förskola på Högliden.

Bygget av förskolan på Gustavsberg får sex miljoner kronor av statsanslaget, på grund av utökade kostnader där samt att 17,1 miljoner kronor går till ytterligare ett HVB-hem.

Dessutom ökas driftbudgeten för socialnämnden med 16 miljoner kronor, skolnämnden med 10 miljoner kronor, kulturnämnden med 1,5 miljoner kronor och för kommunstyrelsen med 900 000 kronor.

Många bifall

Kommunalrådet Bjarne Olsson (S) gav sitt bifall till beslutet och sade:

– Att vi får de här pengarna beror på att vi ställt upp så mycket som vi har gjort.

Ove Bengtsson (KD) menade att det är viktigt att lyfta fram i samhället att kommunen får pengar för sina insatser med anledning av flyktingsituationen.

– Det är bra om folk får veta att vi fått pengar och bygger skolor och förskolor, sade han och biföll förslaget.

Oppositionsrådet Marie Oudin (M), kommunalrådet Louise Hamilton (MP) och Magnus Wallengren (V) gav också sitt bifall till förslaget om pengafördelningen.

Tvår frågor

Paul Brännlund (SD) ställde två frågor:

– Finns pengar nästa år och hur skulle vi ha gjort om vi inte fått de här pengarna?

Bjarne Olsson replikerade:

– Allt detta behöver inte kosta något nästa år.

I vissa fall kan investeringskostanden för kommunen bli lägre förklarade kommunalrådet och svarade att om pengarna inte kommit från staten så hade kommunen fått bekosta med skattemedel.