2016-03-18 06:00

2016-03-18 06:00

Närmare 7 000 inspireras av Flottens pedagogik

BARNOMSORG: Förskollärare startade populärt Instagramkonto

Personalen på avdelning Flotten vid förskolan Skeppet ville öka förståelsen och kunskapen kring barn med särskilda behov. I höstas startade de ett Instagramkonto för att dela med sig av tips, erfarenheter och användbara pedagogiska verktyg. Nu har de närmare 7 000 följare.

Förskolan Larven, för barn med särskilda behov, låg tidigare på Magister Löfs väg. I höstas lades avdelningen ned och slogs samman med den ordinarie förskoleverksamheten. Barnen flyttades till avdelning Flotten på förskolan Skeppet. Det är en syskonavdelning för barn mellan 1-5 år som i dagsläget består av 15 barn.

– Vi jobbar inkluderande och anpassar verksamheten efter alla barns behov, säger förskolläraren Jessica Beimark som jobbar på avdelningen tillsammans med Camilla Larsson, Åsa Blom och Madeleine Haraldsson.

Många har varit intresserade av avdelningens arbetssätt och velat göra studiebesök. Personalen började därför fundera på hur man kunde dela med sig av kunskapen, tipsen och idéerna till andra.

– Vi har samlat på oss en bank av material som vi använt oss av genom åren, förklarar Åsa.

Förtydliga

De frågade sina egna barn hemma om vilken social media som skulle passa bra till ändamålet och idén om ett Instagramkonto föddes. Den 18 september förra året gjordes det första inlägget. På sidan presenterar de tips, hjälpmedel och pedagogiska verktyg som används i den dagliga verksamheten. Idéerna som läggs ut ska vara enkla att ta till sig och anpassa till den egna verksamheten.

– Det vi gör i verksamheten försöker vi hela tiden förenkla och förtydliga. Det kan vara så lite som behövs för att göra en stor förändring för barnen, menar Madeleine.

Från början var tanken att sprida kunskapen inom kommunen, men det visade sig snabbt att det fanns ett större intresse för sidan än så. Bland annat lyftes sidan fram som en inspirationskälla under en föreläsningsserie som anordnades av Hjälpmedelscentralen i Uppsala. Då tog antalet följare rejäl fart och nu har Instagramkontot närmre 7 000 följare.

– Det är såklart jätteroligt att andra inspireras av vårt arbete.

Utvecklar

Att sidan har blivit så populär tror de har att göra med att de tips som läggs ut är så lätta och ta till sig. Den pedagogiska tydligheten passar alla barn. Personalen är noga med att betona att arbetet med Instagram och den blogg som senare tillkommit inte tar någon tid från barnen.

– Dokumentation är en del i vår verksamhet och ingår i vårt arbetsuppdrag. Att sätta ord och reflektera över det vi gör är jätteviktigt för att utveckla verksamheten, säger Jessica.

Inne på avdelningen har personalen byggt upp små rum i rummen. Dessa rum inspirerar till lek på ett tydligt och inspirerande sätt. Här finns ett naturrum, ett rörelserum som motiverar barnen att utveckla sin motorik och ett rum om de populära figurerna Babblarna. Pedagogerna jobbar också mycket med bilder som förstärkning till språket och så kallade språklådor. Det är lådor som bygger på sagor och som är fyllda med saker som kan användas för att göra handlingen enklare att förstå.

På Flotten jobbar man ofta med olika teman utifrån de behov som finns i barngruppen. Det är ofta barnens egna intressen som får styra.

– Vi bygger verksamheten utifrån barnens intressen och styrkor, vilket motiverar dem mer till lärande och utveckling, menar Jessica.

Du kan ta del av tipsen på Instagramkontot ”specialpedagogik_i_forskolan” eller på bloggen www.specialpedagogikiforskolan.blogspot.se

Förskolan Larven, för barn med särskilda behov, låg tidigare på Magister Löfs väg. I höstas lades avdelningen ned och slogs samman med den ordinarie förskoleverksamheten. Barnen flyttades till avdelning Flotten på förskolan Skeppet. Det är en syskonavdelning för barn mellan 1-5 år som i dagsläget består av 15 barn.

– Vi jobbar inkluderande och anpassar verksamheten efter alla barns behov, säger förskolläraren Jessica Beimark som jobbar på avdelningen tillsammans med Camilla Larsson, Åsa Blom och Madeleine Haraldsson.

Många har varit intresserade av avdelningens arbetssätt och velat göra studiebesök. Personalen började därför fundera på hur man kunde dela med sig av kunskapen, tipsen och idéerna till andra.

– Vi har samlat på oss en bank av material som vi använt oss av genom åren, förklarar Åsa.

Förtydliga

De frågade sina egna barn hemma om vilken social media som skulle passa bra till ändamålet och idén om ett Instagramkonto föddes. Den 18 september förra året gjordes det första inlägget. På sidan presenterar de tips, hjälpmedel och pedagogiska verktyg som används i den dagliga verksamheten. Idéerna som läggs ut ska vara enkla att ta till sig och anpassa till den egna verksamheten.

– Det vi gör i verksamheten försöker vi hela tiden förenkla och förtydliga. Det kan vara så lite som behövs för att göra en stor förändring för barnen, menar Madeleine.

Från början var tanken att sprida kunskapen inom kommunen, men det visade sig snabbt att det fanns ett större intresse för sidan än så. Bland annat lyftes sidan fram som en inspirationskälla under en föreläsningsserie som anordnades av Hjälpmedelscentralen i Uppsala. Då tog antalet följare rejäl fart och nu har Instagramkontot närmre 7 000 följare.

– Det är såklart jätteroligt att andra inspireras av vårt arbete.

Utvecklar

Att sidan har blivit så populär tror de har att göra med att de tips som läggs ut är så lätta och ta till sig. Den pedagogiska tydligheten passar alla barn. Personalen är noga med att betona att arbetet med Instagram och den blogg som senare tillkommit inte tar någon tid från barnen.

– Dokumentation är en del i vår verksamhet och ingår i vårt arbetsuppdrag. Att sätta ord och reflektera över det vi gör är jätteviktigt för att utveckla verksamheten, säger Jessica.

Inne på avdelningen har personalen byggt upp små rum i rummen. Dessa rum inspirerar till lek på ett tydligt och inspirerande sätt. Här finns ett naturrum, ett rörelserum som motiverar barnen att utveckla sin motorik och ett rum om de populära figurerna Babblarna. Pedagogerna jobbar också mycket med bilder som förstärkning till språket och så kallade språklådor. Det är lådor som bygger på sagor och som är fyllda med saker som kan användas för att göra handlingen enklare att förstå.

På Flotten jobbar man ofta med olika teman utifrån de behov som finns i barngruppen. Det är ofta barnens egna intressen som får styra.

– Vi bygger verksamheten utifrån barnens intressen och styrkor, vilket motiverar dem mer till lärande och utveckling, menar Jessica.

Du kan ta del av tipsen på Instagramkontot ”specialpedagogik_i_forskolan” eller på bloggen www.specialpedagogikiforskolan.blogspot.se