2016-03-17 19:01

2016-03-18 08:59

Önskade tågstopp på orten

BJÖRNEBORG: Över 30 år sedan sista tåget stannade i Björneborg

Flera björneborgare vill att den gamla järnvägsperrongen ska renoveras och att få tåg att stanna på orten. De menar att det finns stora möjligheter att bli en pendlingsort - med närheten till både Karlstad och Örebro. Nu ska kommunen utreda om det är möjligt.

Förslaget, bland många andra, kom under årets landsbygdsträff i Björneborgs Folkets hus under onsdagskvällen.

– Det skulle vara perfekt, nu när det är ont om studentbostäder vid Karlstads universitet. Tänk om det gick att kliva på tåget här i Björneborg och ta sig in till Universitetet via hållplatsen Välsviken på en halvtimme. Det skulle få folk att bo kvar längre och göra orten attraktivare, sa en av kvällens yngre åhörare.

Enligt samhällsplaneraren Joel Engström var det över 30 år sedan som det sista tåget stannade i bruksorten. Just nu rusar fjärrtågen förbi en sliten järnvägsperrong som står tom. Men det är inte första gången frågan lyfts, landsbygdsträffarna har hållits en gång om året under fem års tid. Tågstopp-frågan har lyfts av åhörarna varje år, men kommunen har inte dragit i gång med projektet förrän nu.

Varför har kommunen inte tagit tag i frågan tidigare?

– Min bild är att ingen jobbat med de frågorna tidigare. Just nu är vi inne i ett förändringsarbete som berör hela kommunen i och med att vi har en ny översiktsplan på gång. Därför har frågan fått vänta tills nu, säger Joel Engström.

Han berättar att han tillsammans med kommunens övriga tjänstemän kommer ta ett seriöst grepp om alla de frågor som kom in under kvällen. Men menar också att det är ett långsiktigt projekt och inget som kan ske på ett års tid.

– I första hand måste vi utreda möjligheterna och det ska göras från kommunens sida. Någon måste ta fram uppgifter om perrongens status och vad det skulle kosta att renovera. I övrigt om det finns tekniska förutsättningar för att lägga till en hållplats på Värmlandsbanan, som passerar orten, säger han och tillägger att projektet även kommer få en prislapp när man är klara.

Berömde kommunen

I övrigt under årets träff i Björneborg kom även önskemål om att utöka med fler aktiviteter i Björneborg, där de hoppas att föreningslivet kommer stå i fokus. Många av avdelningscheferna fick beröm från besökarna för ett bra arbete, exempelvis VA-chefen Alexander Lamotte. Åhörarna fick även en lektion i hur ortens nya återvinningscentral kommer fungera, en central som snart kommer att invigas. Kvällen avslutades med att byarådet i Björneborgs ordförande Bernt Magnusson lämnade beröm till tjänstemännen.

– Tack vare träffarna har det faktiskt hänt saker här, det har varit ett bra stöd genom åren. Tjänstemännen kommer inte pliktskyldigt hit utan ni vill faktiskt vårt bästa, säger han innan kvällen avrundas.

En landsbygdsträff återstår för i år, det är Nybble/Kärrs tur att få besök nu på onsdag.

Förslaget, bland många andra, kom under årets landsbygdsträff i Björneborgs Folkets hus under onsdagskvällen.

– Det skulle vara perfekt, nu när det är ont om studentbostäder vid Karlstads universitet. Tänk om det gick att kliva på tåget här i Björneborg och ta sig in till Universitetet via hållplatsen Välsviken på en halvtimme. Det skulle få folk att bo kvar längre och göra orten attraktivare, sa en av kvällens yngre åhörare.

Enligt samhällsplaneraren Joel Engström var det över 30 år sedan som det sista tåget stannade i bruksorten. Just nu rusar fjärrtågen förbi en sliten järnvägsperrong som står tom. Men det är inte första gången frågan lyfts, landsbygdsträffarna har hållits en gång om året under fem års tid. Tågstopp-frågan har lyfts av åhörarna varje år, men kommunen har inte dragit i gång med projektet förrän nu.

Varför har kommunen inte tagit tag i frågan tidigare?

– Min bild är att ingen jobbat med de frågorna tidigare. Just nu är vi inne i ett förändringsarbete som berör hela kommunen i och med att vi har en ny översiktsplan på gång. Därför har frågan fått vänta tills nu, säger Joel Engström.

Han berättar att han tillsammans med kommunens övriga tjänstemän kommer ta ett seriöst grepp om alla de frågor som kom in under kvällen. Men menar också att det är ett långsiktigt projekt och inget som kan ske på ett års tid.

– I första hand måste vi utreda möjligheterna och det ska göras från kommunens sida. Någon måste ta fram uppgifter om perrongens status och vad det skulle kosta att renovera. I övrigt om det finns tekniska förutsättningar för att lägga till en hållplats på Värmlandsbanan, som passerar orten, säger han och tillägger att projektet även kommer få en prislapp när man är klara.

Berömde kommunen

I övrigt under årets träff i Björneborg kom även önskemål om att utöka med fler aktiviteter i Björneborg, där de hoppas att föreningslivet kommer stå i fokus. Många av avdelningscheferna fick beröm från besökarna för ett bra arbete, exempelvis VA-chefen Alexander Lamotte. Åhörarna fick även en lektion i hur ortens nya återvinningscentral kommer fungera, en central som snart kommer att invigas. Kvällen avslutades med att byarådet i Björneborgs ordförande Bernt Magnusson lämnade beröm till tjänstemännen.

– Tack vare träffarna har det faktiskt hänt saker här, det har varit ett bra stöd genom åren. Tjänstemännen kommer inte pliktskyldigt hit utan ni vill faktiskt vårt bästa, säger han innan kvällen avrundas.

En landsbygdsträff återstår för i år, det är Nybble/Kärrs tur att få besök nu på onsdag.

  • Christoffer Tuulik