2016-03-16 06:00

2016-03-16 09:09

Kan bli huvudhamnen

VÄNERN: Kommuner tar gemensamma krafttag

Kristinehamn kan komma att bli huvudhamn i Vänern. I alla fall om Väner-kommunerna får som de vill. Det menar ordförande Bjarne Olsson efter det att föreningen haft ett kraftsamlande möte under slutet av förra veckan.

– Det är mer lättillgängligt i vår hamn, vi har järnvägsspår och väg direkt till våran hamn.

Det säger Bjarne Olsson. Förutom rollen som kommunalråd i Kristinehamn är han även ordförande i den nybildade föreningen Vänersamarbetet ekonomisk förening som inbegriper de 13 kommunerna som har Vänerkust.

Under torsdag och fredag under förra veckan samlades de för en första gemensam konferens.

En av frågorna som togs upp var just planerna på att samordna hamnverksamheten.

– Vi har fört ganska mycket diskussioner med Karlstad om det här att samordna hamnverksamhet. De är positiva till det. Men sen ska man genomföra det i praktiken och det kan medföra en del konsekvenser, säger Bjarne Olsson.

Tillsammans har kommunerna runt Vänern bestämt sig för att arbeta med tre fokusområden. Överst på listan finns tillväxt inom näringslivet och för att göra det möjligt vill de arbeta för att få till nya slussar i Trollhättan, det är en nödvändighet för att frakt vattenvägen ska ha en framtid på Vänern.

– Vi behöver bli bättre på att marknadsföra Vänerområdet. För turism men även för företagsetableringar och annat, att sätta det mer på kartan ungefär som man har gjort vid Siljan, säger Bjarne Olsson.

Han förklarar att det även är viktigt att kommunerna runt EU:s största insjö blir bättre på att samordna.

– Det är lite spretigt i dagsläget, säger han.

Under de olika huvudområdena som de ska arbeta med finns även olika konkreta mål.

Bra arbetsform

Bjarne Olsson tycker att det som är bra med den nya samarbetsformen är att den utgår från kommunernas behov. Tidigare var det två regioner som skulle samsas, Region Värmland och Västra Götalandsregionen.

– Nu bygger det på ett underifrånperspektiv och det är jättebra.

Vad betyder det här samarbetet?

– Det betyder jättemycket, i stället för att se varandra som konkurrenter så ser vi varandra som samarbetspartner.

– Det är mer lättillgängligt i vår hamn, vi har järnvägsspår och väg direkt till våran hamn.

Det säger Bjarne Olsson. Förutom rollen som kommunalråd i Kristinehamn är han även ordförande i den nybildade föreningen Vänersamarbetet ekonomisk förening som inbegriper de 13 kommunerna som har Vänerkust.

Under torsdag och fredag under förra veckan samlades de för en första gemensam konferens.

En av frågorna som togs upp var just planerna på att samordna hamnverksamheten.

– Vi har fört ganska mycket diskussioner med Karlstad om det här att samordna hamnverksamhet. De är positiva till det. Men sen ska man genomföra det i praktiken och det kan medföra en del konsekvenser, säger Bjarne Olsson.

Tillsammans har kommunerna runt Vänern bestämt sig för att arbeta med tre fokusområden. Överst på listan finns tillväxt inom näringslivet och för att göra det möjligt vill de arbeta för att få till nya slussar i Trollhättan, det är en nödvändighet för att frakt vattenvägen ska ha en framtid på Vänern.

– Vi behöver bli bättre på att marknadsföra Vänerområdet. För turism men även för företagsetableringar och annat, att sätta det mer på kartan ungefär som man har gjort vid Siljan, säger Bjarne Olsson.

Han förklarar att det även är viktigt att kommunerna runt EU:s största insjö blir bättre på att samordna.

– Det är lite spretigt i dagsläget, säger han.

Under de olika huvudområdena som de ska arbeta med finns även olika konkreta mål.

Bra arbetsform

Bjarne Olsson tycker att det som är bra med den nya samarbetsformen är att den utgår från kommunernas behov. Tidigare var det två regioner som skulle samsas, Region Värmland och Västra Götalandsregionen.

– Nu bygger det på ett underifrånperspektiv och det är jättebra.

Vad betyder det här samarbetet?

– Det betyder jättemycket, i stället för att se varandra som konkurrenter så ser vi varandra som samarbetspartner.