2016-03-15 16:51

2016-03-15 16:51

Grönt ljus – men med fördröjning

TORGEN: Broplanerna central i centrumutveckling

Politiken ställer sig bakom planerna på att utveckla centrum genom att bygga om torgen. Men någon prislapp är man ännu inte redo att sätta på bygget.

Enligt planavdelningen skulle en ombyggnad av torgen kosta drygt 16 miljoner kronor. Förslaget kalkylen bygger på är det som redovisades för allmänheten i samband med skyltsöndagen.

Det mest kontroversiella i förslaget är en bro/trädäck över Varnan mellan Kungsbron och Vågbron. Det är också bron som har väckt mest synpunkter.

– Men den är så central och en del av själva kärnan i förslaget att hela idén faller om den inte är med, säger informationschef Carina Welin.

Kommunstyrelsens arbetsutskott ställer sig dock bakom planerna och skickar förslaget vidare i beslutsprocessen. Däremot valde man att lyfta ut ekonomin ur beslutet. Motiveringen till detta är att man inte redan nu vill låsa upp sig för en penningsumma.

Bör in i budget

Vidare menar politiken att en så omfattande investering bör ingå i budgetberedningen och inte tas redan i det här läget.

– Det pratades också om att få ner kostnaden något. Det får i så fall ske i förslagets ytterområden, säger Carina Welin och refererar till vad planeringsavdelningen redovisade inför politikerna.

Vad som talar för att torgen kommer att byggas om enligt förslaget är att det finns ett politiskt beslut om att ansöka om Årets stadskärna inom några år.

– Vill man vinna den utmärkelsen behöver man antaligen göra något också, säger Carina Welin.

Enligt planavdelningen skulle en ombyggnad av torgen kosta drygt 16 miljoner kronor. Förslaget kalkylen bygger på är det som redovisades för allmänheten i samband med skyltsöndagen.

Det mest kontroversiella i förslaget är en bro/trädäck över Varnan mellan Kungsbron och Vågbron. Det är också bron som har väckt mest synpunkter.

– Men den är så central och en del av själva kärnan i förslaget att hela idén faller om den inte är med, säger informationschef Carina Welin.

Kommunstyrelsens arbetsutskott ställer sig dock bakom planerna och skickar förslaget vidare i beslutsprocessen. Däremot valde man att lyfta ut ekonomin ur beslutet. Motiveringen till detta är att man inte redan nu vill låsa upp sig för en penningsumma.

Bör in i budget

Vidare menar politiken att en så omfattande investering bör ingå i budgetberedningen och inte tas redan i det här läget.

– Det pratades också om att få ner kostnaden något. Det får i så fall ske i förslagets ytterområden, säger Carina Welin och refererar till vad planeringsavdelningen redovisade inför politikerna.

Vad som talar för att torgen kommer att byggas om enligt förslaget är att det finns ett politiskt beslut om att ansöka om Årets stadskärna inom några år.

– Vill man vinna den utmärkelsen behöver man antaligen göra något också, säger Carina Welin.