2016-03-11 17:03

2016-03-11 17:03

Mentorprogram för unga arbetslösa

ARBETSMARKNADEN: Tre parter deltar i samarbete

Även om ungdomsarbetslösheten har sjunkit något det senaste året är den fortfarande hög. Många unga har svårt att komma in på arbetsmarknaden. Därför startar nu projektet Ung mentor.

Det är Arbetsförmedlingen, Näringslivssamverkan och Rotary som står bakom mentorprogrammet. Från Arbetsförmedlingens sida har man valt ut nio adepter som ska ingå i programmet. Näringslivssamverkan och Rotary har hjälpts åt att plocka fram tänkbara mentorer. Sedan har dessa matchats samman med adepterna.

– Vi har matchat mer med utgångspunkt från personlighet än efter bransch, säger Anna Tväråna som är en av dem på Arbetsförmedlingen som gjort matchningen.

Tanken med programmet är att de unga adepterna ska få stöttning av en erfaren mentor. Huvudfokus är inte att mentorn ska hjälpa sin adept att hitta ett jobb.

– Det handlar mer om att de unga ska få vägledning och kunskap om arbetslivet i stort, säger näringslivschef Madelen Richardsson.

Anna Tväråna säger att många av de unga som kommer till Arbetsförmedlingen i dag inte har en aning om hur arbetsmarknaden fungerar och vilka möjligheter som finns. Även från Näringslivssamverkans sida har man märkt av problematiken, men då hur företagens sida.

– Trots att det finns så många arbetslösa har företagen svårt att hitta personal. Det tyder på att det finns en missmatch någonstans, konstaterar näringslivsutvecklare Maria Springfeldt.

Nio par ska jobba

Totalt omfattar programmet nio mentorspar. Man har valt att smyga i gång lite försiktigt och se att det fungerar ordentligt innan man dundrar på i 100 knyck.

– Men om Arbetsförmedlingen fixar fram adepter så ordnar vi mentorer, det är inga problem, säger Madelen Richardsson.

Det är där Rotary kommer in i bilden. Rotary är i första hand ett affärsnätverk och för Sofia Hunter är det fullt logiskt att ställa upp och hjälpa till.

– Det finns till och med en ambition inom Rotary internationellt att vi ska delta i mentorprogram, säger hon.

Programmet beräknas pågå åtminstone sex månader.

Det är Arbetsförmedlingen, Näringslivssamverkan och Rotary som står bakom mentorprogrammet. Från Arbetsförmedlingens sida har man valt ut nio adepter som ska ingå i programmet. Näringslivssamverkan och Rotary har hjälpts åt att plocka fram tänkbara mentorer. Sedan har dessa matchats samman med adepterna.

– Vi har matchat mer med utgångspunkt från personlighet än efter bransch, säger Anna Tväråna som är en av dem på Arbetsförmedlingen som gjort matchningen.

Tanken med programmet är att de unga adepterna ska få stöttning av en erfaren mentor. Huvudfokus är inte att mentorn ska hjälpa sin adept att hitta ett jobb.

– Det handlar mer om att de unga ska få vägledning och kunskap om arbetslivet i stort, säger näringslivschef Madelen Richardsson.

Anna Tväråna säger att många av de unga som kommer till Arbetsförmedlingen i dag inte har en aning om hur arbetsmarknaden fungerar och vilka möjligheter som finns. Även från Näringslivssamverkans sida har man märkt av problematiken, men då hur företagens sida.

– Trots att det finns så många arbetslösa har företagen svårt att hitta personal. Det tyder på att det finns en missmatch någonstans, konstaterar näringslivsutvecklare Maria Springfeldt.

Nio par ska jobba

Totalt omfattar programmet nio mentorspar. Man har valt att smyga i gång lite försiktigt och se att det fungerar ordentligt innan man dundrar på i 100 knyck.

– Men om Arbetsförmedlingen fixar fram adepter så ordnar vi mentorer, det är inga problem, säger Madelen Richardsson.

Det är där Rotary kommer in i bilden. Rotary är i första hand ett affärsnätverk och för Sofia Hunter är det fullt logiskt att ställa upp och hjälpa till.

– Det finns till och med en ambition inom Rotary internationellt att vi ska delta i mentorprogram, säger hon.

Programmet beräknas pågå åtminstone sex månader.