2016-03-10 09:17

2016-03-10 09:17

"Många är besvikna"

SKRÄP: Sprängfyllda papperskorgar står orörda i dagar

Ny entreprenör. Kommunen har fått ett flertal klagomål på att det varit skräpigt på allmänna ytor den sista tiden. Enligt gatuchefen måste de nya entreprenörerna få en inkörningsperiod så rutinerna sätts.

Första februari tog två privata aktörer över den yttre renhållningen i kommunen efter en ny upphandling. Kommunen har efter det fått in klagomål att vissa håll är skräpigt. I bland har allmänna papperskorgar stått överfulla i flera dagar utan att de har tömts.

Gatuchefen Sofia Elfström är medveten om kritiken och menar att det är helt nya entreprenörer som sköter städningen av allmänna platser.

– De är helt nya, de behöver en inkörningsperiod. Men det har inte varit en bra start. Det är inte okej överhuvudtaget. Vi är medvetna om problemet och måste hitta rutiner som håller i längden, säger hon.

I den nya upphandlingen är det inte längre kommunen själva som sköter de skötseln av allmänna ytorna. Det är två företag som delar, Svensk markservice AB sköter ytorna inom ringlederna och HSB områdena utanför.

Sofia Elfström förklarar att det tidigare var kommunen själva som skötte all renhållning, i tätt samarbete med företaget Krivi. Kristinehamns kommun hade då en fast tjänst knutet till just renhållningen, men enligt Sofia har inga jobb försvunnit. Då den anställde renhållaren gick i pension.

– Vi genomförde upphandlingen för att spara pengar, säger hon.

Besvikna

En av de som skötte renhållningen i kommunens regi var Glenn Lindell. Han var då anställd via socialförvaltningen och arbetade genom tekniska nämnden. Numera arbetar han med att renovera parkbänkar och är fortfarande anställd inom kommunen. Han hoppas det ska bli ordning och reda igen, både för att kommunens bästa men även för de nya företagen som tagit över.

– Jag möter dagligen människor ute på gatorna som är besvikna över att det blivit så skräpigt. Så jag vill lyfta det här för att förklara att de inte ska skylla på mig eller kommunen, säger han.

Varnumsleden värst

Varken HSB eller Svensk markservice har fått in några klagomål, men enligt gatuchefen har de i stället kommit in via kommunen. Värst har det varit på Varnumsleden, rastplatsen vid Mcdonalds har pekats ut som skräpigast. HSB, som numera sköter all renhållning utanför ringlederna menar att det inte fanns något underlag där det framkom vilka papperskorgar som behöver tömmas oftare än andra.

– Det är givetvis tråkigt att det på vissa platser sett illa ut, med överfulla papperskorgar och så. Men efter vi nåddes av klagomålen så tycker jag vi har haft en bra dialog med kommunen. Problemet ligger i att vi inte haft något kartunderlag. När vi tog över i februari visste vi inte vilka papperskorgar som behöver prioriteras före andra, säger HSB:s verkställande direktör Kent Johansson och tillägger att sopptunnorna vid Varnumsleden behöver tömmas flera gånger dagligen medan andra knappt behöver tömmas en gång i veckan.

Det senaste klagomålet fick kommunen in för ungefär två veckor sedan. Nu tror gatuchefen Sofia Elfström att renhållningen kommer fungera bättre framöver.

– Vi har rett ut problemet och jag har fullt förtroende för att de kommer göra det här bra i fortsättningen. Allt handlar om rutiner som måste sätta sig, avslutar hon.

Första februari tog två privata aktörer över den yttre renhållningen i kommunen efter en ny upphandling. Kommunen har efter det fått in klagomål att vissa håll är skräpigt. I bland har allmänna papperskorgar stått överfulla i flera dagar utan att de har tömts.

Gatuchefen Sofia Elfström är medveten om kritiken och menar att det är helt nya entreprenörer som sköter städningen av allmänna platser.

– De är helt nya, de behöver en inkörningsperiod. Men det har inte varit en bra start. Det är inte okej överhuvudtaget. Vi är medvetna om problemet och måste hitta rutiner som håller i längden, säger hon.

I den nya upphandlingen är det inte längre kommunen själva som sköter de skötseln av allmänna ytorna. Det är två företag som delar, Svensk markservice AB sköter ytorna inom ringlederna och HSB områdena utanför.

Sofia Elfström förklarar att det tidigare var kommunen själva som skötte all renhållning, i tätt samarbete med företaget Krivi. Kristinehamns kommun hade då en fast tjänst knutet till just renhållningen, men enligt Sofia har inga jobb försvunnit. Då den anställde renhållaren gick i pension.

– Vi genomförde upphandlingen för att spara pengar, säger hon.

Besvikna

En av de som skötte renhållningen i kommunens regi var Glenn Lindell. Han var då anställd via socialförvaltningen och arbetade genom tekniska nämnden. Numera arbetar han med att renovera parkbänkar och är fortfarande anställd inom kommunen. Han hoppas det ska bli ordning och reda igen, både för att kommunens bästa men även för de nya företagen som tagit över.

– Jag möter dagligen människor ute på gatorna som är besvikna över att det blivit så skräpigt. Så jag vill lyfta det här för att förklara att de inte ska skylla på mig eller kommunen, säger han.

Varnumsleden värst

Varken HSB eller Svensk markservice har fått in några klagomål, men enligt gatuchefen har de i stället kommit in via kommunen. Värst har det varit på Varnumsleden, rastplatsen vid Mcdonalds har pekats ut som skräpigast. HSB, som numera sköter all renhållning utanför ringlederna menar att det inte fanns något underlag där det framkom vilka papperskorgar som behöver tömmas oftare än andra.

– Det är givetvis tråkigt att det på vissa platser sett illa ut, med överfulla papperskorgar och så. Men efter vi nåddes av klagomålen så tycker jag vi har haft en bra dialog med kommunen. Problemet ligger i att vi inte haft något kartunderlag. När vi tog över i februari visste vi inte vilka papperskorgar som behöver prioriteras före andra, säger HSB:s verkställande direktör Kent Johansson och tillägger att sopptunnorna vid Varnumsleden behöver tömmas flera gånger dagligen medan andra knappt behöver tömmas en gång i veckan.

Det senaste klagomålet fick kommunen in för ungefär två veckor sedan. Nu tror gatuchefen Sofia Elfström att renhållningen kommer fungera bättre framöver.

– Vi har rett ut problemet och jag har fullt förtroende för att de kommer göra det här bra i fortsättningen. Allt handlar om rutiner som måste sätta sig, avslutar hon.

  • Christoffer Tuulik