2016-03-09 14:21

2016-03-09 14:21

En av åtta kandidater till biskopsvalet

SVENSKA KYRKAN: Björneborgaren Sören Dalevi pendlar mellan den akademiska och den kyrkliga världen

Sören Dalevi är en av åtta kandidater till biskopsposten i Karlstads stift.
Han är präst, lektor i religionskunskap vid Karlstads universitet och björneborgare.
De nya medierna ser Sören Dalevi som bra verktyg för att få ut det kristna budskapet och han lägger gärna ut predikningar på Youtube.

– Det känns hedrande att bli nominerad till biskopsvalet, säger en glad Sören Dalevi.

Han har gjort ett avbrott i en forskningsperiod för att berätta vem han är.

Med en pappa, morfar och morfars far som var järnverksarbetare kunde man tro att framtiden pekade på en karriär vid Scana i Björneborg, men så blev det inte. Som ung kille var det i stället journalistrollen som hägrade.

– Jag var och är sportintresserad. Jag spelade hockey fyra kvällar i veckan som defensiv back. Fast var inte speciellt duktig, konstaterar han.

Men det gjorde inget, huvudsaken var att ortens killar ställde upp så att det blev fullt lag. Någon gång i tonåren började han skriva sportreferat till först NWT och sedan till NKP.

Viktig verksamhet

Det fanns även en annan verksamhet som kändes viktig. Då liksom nu hade Svenska kyrkan ett samarbete med Missionsförbundet, som i dag heter Equmenia, i Björneborg. Sörens föräldrahem var troende och det var naturligt att delta i den kyrkliga verksamheten. Det ledde till att han som 16-åring började som ideell ledare för ungdomar i Kristinehamns församling.

När gymnasiet på naturvetenskaplig linje vid Brogårdsgymnasiet var avklarat fick han tips av prästen Gunnar Lind att en tjänst som församlingsassistent var ledig. När han tackat ja till den fick han även ett erbjudande om fast tjänst på Karlskoga tidning som sportreporter. Valet var inte helt enkelt men i dag är han glad att han valde kyrkan framför att referera hockeymatcher och fotbollsturneringar.

Under de tre följande åren, som han jobbade i församlingen, började han även läsa religionskunskap vid Karlstads universitet.

Prästkall

Ungdomsarbetet var intressant och Sören startade till exempel Lussebandyn tillsammans med Göran Henriksson. Sportlovsläger och sommarläger i Österrike var andra arrangemang som han arrangerade tillsammans med prästen Gunnar Lind.

Funderingar på att bli präst växte sig starkare och under en resa till Taizé fattade han det avgörande beslutet. Det blev början till hans prästkall.

Ett och ett halvt års studier i Karlstad var startpunkten för präststudierna innan han fortsatte med fyra års studier i Uppsala. 1996 prästvigdes han i Uppsala.

– En präst måste läsa endera grekiska eller hebreiska, berättar Sören.

På gymnasiet hade det väl gått hyggligt med studierna, fast språk var ingen given favorit. Men när det kom till grekiska och hebreiska visade det sig att Sören hade stor begåvning.

Två språk

Av bara farten läste han båda språken ända upp till D-nivå.

– Det är viktigt att kunna gå till källorna så att man inte går vilse i budskapet, säger Sören, som gärna förbereder sig med en grundlig genomgång av källmaterial på något av de två språken.

Uppenbarelseboken i synnerhet är snårig och kan leda till att skrifterna används missledande. Han nämner som exempel att församlingen i Knutby nog hade gått vilse i bibeln och hade mått bra av lite teologiska studier.

Sören Dalevi har genom åren pendlat mellan den kyrkliga världen och den akademiska.

Efter prästvigningen arbetade han först i Grums som pastorsadjunkt, sedan som komminister i Norrstrands församling i Karlstad.

Doktorerade

– Jag hade inte tänkt att fortsätta forska inom religionsvetenskapen, säger Sören, men under åren som präst i Norrstrands församling hade jag pedagogiska frågor som ansvarområde.

Och det kändes lockande att undervisa i bibelvetenskap och samtidigt doktorera.

Bibeln har en stor betydelse inte enbart inom kyrkan. Det är tack vare den som de moderna skriftspråken, till exempel svenska, finska och tyska, utvecklades. Många ord och uttryck som vi använder dagligen har sitt ursprung i bibeln. Den är även viktig för kultur och konst.

Från 2003 till 2007 forskade och undervisade Sören Dalevi vid Karlstads universitetet i religionsvetenskap.

Resultatet blev avhandlingen ”Gud som haver barnen kär? Den avhandlar barnsyn, gudsbild och Jesusbild i ”Barnens bibel” och ”Bibeln i berättelser och bilder”.

En inspirationskälla till forskningsvalet var förstås de egna barnen.

När avhandlingen var klar var det än en gång dags för byte av arbetsuppgifter, 2008 blev han skolkaplan på Geijersskolan i Ransäter. I den rollen var han både präst och lärare, men efter fyra år tyckte prefekten vid Karlstads universitet, Gerhard Feltzmann att Sören behövdes där.

– Religionsämnet hade kollapsat, säger Sören, och jag blev ombedd att komma tillbaka.

Där blev han studierektor och sedan ämnesföreträdare, vilket innebär att leda och driva ett ämne.

Stark miljö

Utan att skryta konstaterar Sören att sedan dess har antalet studenter fördubblats flera gånger om och flera lärare har kunnat anställas. I dagarna fick han även beskedet att Centrum för samhällsvetenskapliga didaktiska studier, CSD, till vilket religionsämnet i Karlstad hör, och i vars styrelse han sitter, har blivit utsedd till stark miljö, vilket innebär att man får ett antal miljoner i extra forskningsmedel. Något som betyder mycket, då får man möjlighet att utveckla ämnet ännu mer.

Nästa steg i hans akademiska karriär är att bli docent, något han siktar på under 2016.

Om inte biskopsvalet visar en annan väg.

Sören Dalevi är nu en av åtta återstående kandidater som har chans att nå fram till biskopsposten i Karlstads stift.

Första anhalten, en kvällsmässa i domkyrkan är redan avklarad och predikan finns ute på Youtube, det medium som kanske lättast når ut med budskap till en yngre målgrupp. Nästa steg är en hearing den 5 april då kandidaterna får svara på frågor. Men det är inget som Sören bävar inför, han vet var han står när det gäller kvinnliga präster - ”det är självklart”, homosexualitet - ” inga problem”, samkönade äktenskap - ”det är absolut ok”.

– I debatten har det ibland verkat som att det enda bibeln handlar om är att homosexualitet är en synd och att kvinnor inte får bli präster. Vi som studerat bibeln, och gjort det på grundspråk, vet att detta är en grov förenkling och uttryck för en dålig teologi. Det är slående hur få, och svårtolkade, de texter är som tar upp dessa frågor i bibeln. Ändå vill vissa få det till att detta är ett hot mot det kristna budskapet. Det handlar om en handfull texter i en boksamling som i svensk översättning är på nästan 2000 sidor. Att hävda att homosexualitet, och frågan om kvinnliga präster, skulle vara avgörande för den kristna tron är förvirrat, säger Sören Dalevi.

Komplex fråga

Ibland är svaren givna men det finns även frågeställningar som har två sidor, som till exempel konflikten mellan Israel och Palestina.

– Det är komplexa frågor som bottnar i två starka berättelser, säger han. Man kan tro att det är lätt att lösa men det är det inte. I Sverige ser vi inte alltid mellanlägen, det är viktigt att kunna se de grå nyanserna.

Han citerar Dostojevskij som sade: ”Det sägs att ett plus ett är två, men jag får det alltid till 1,8”.

Israel-Palestina-frågan har för Sören Dalevi ett öppet svar.

Frågan hur vi får fler att gå till kyrkan kontrar biskopskandidaten med att säga att man inte ska stirra sig blind på gudstjänststatistiken. Allt fler besöker kyrkans verksamhet under andra tider i kyrkans olika arrangemang, men tittar men bara på statistik över antalet besökare till kyrkan på söndagar klockan 11 får man en felaktig bild. Kyrkan finns till hands när den behövs.

Valet till biskop hålls den 19 april, då kommer 370 röstberättigade att göra sitt val.

– Hur det än går så är jag en vinnare, säger Sören, det är stort att bli nominerad. Och andra utmaningar finns det gott om, vare sig de är i den akademiska världen eller inom det kyrkliga arbetet.

– Det känns hedrande att bli nominerad till biskopsvalet, säger en glad Sören Dalevi.

Han har gjort ett avbrott i en forskningsperiod för att berätta vem han är.

Med en pappa, morfar och morfars far som var järnverksarbetare kunde man tro att framtiden pekade på en karriär vid Scana i Björneborg, men så blev det inte. Som ung kille var det i stället journalistrollen som hägrade.

– Jag var och är sportintresserad. Jag spelade hockey fyra kvällar i veckan som defensiv back. Fast var inte speciellt duktig, konstaterar han.

Men det gjorde inget, huvudsaken var att ortens killar ställde upp så att det blev fullt lag. Någon gång i tonåren började han skriva sportreferat till först NWT och sedan till NKP.

Viktig verksamhet

Det fanns även en annan verksamhet som kändes viktig. Då liksom nu hade Svenska kyrkan ett samarbete med Missionsförbundet, som i dag heter Equmenia, i Björneborg. Sörens föräldrahem var troende och det var naturligt att delta i den kyrkliga verksamheten. Det ledde till att han som 16-åring började som ideell ledare för ungdomar i Kristinehamns församling.

När gymnasiet på naturvetenskaplig linje vid Brogårdsgymnasiet var avklarat fick han tips av prästen Gunnar Lind att en tjänst som församlingsassistent var ledig. När han tackat ja till den fick han även ett erbjudande om fast tjänst på Karlskoga tidning som sportreporter. Valet var inte helt enkelt men i dag är han glad att han valde kyrkan framför att referera hockeymatcher och fotbollsturneringar.

Under de tre följande åren, som han jobbade i församlingen, började han även läsa religionskunskap vid Karlstads universitet.

Prästkall

Ungdomsarbetet var intressant och Sören startade till exempel Lussebandyn tillsammans med Göran Henriksson. Sportlovsläger och sommarläger i Österrike var andra arrangemang som han arrangerade tillsammans med prästen Gunnar Lind.

Funderingar på att bli präst växte sig starkare och under en resa till Taizé fattade han det avgörande beslutet. Det blev början till hans prästkall.

Ett och ett halvt års studier i Karlstad var startpunkten för präststudierna innan han fortsatte med fyra års studier i Uppsala. 1996 prästvigdes han i Uppsala.

– En präst måste läsa endera grekiska eller hebreiska, berättar Sören.

På gymnasiet hade det väl gått hyggligt med studierna, fast språk var ingen given favorit. Men när det kom till grekiska och hebreiska visade det sig att Sören hade stor begåvning.

Två språk

Av bara farten läste han båda språken ända upp till D-nivå.

– Det är viktigt att kunna gå till källorna så att man inte går vilse i budskapet, säger Sören, som gärna förbereder sig med en grundlig genomgång av källmaterial på något av de två språken.

Uppenbarelseboken i synnerhet är snårig och kan leda till att skrifterna används missledande. Han nämner som exempel att församlingen i Knutby nog hade gått vilse i bibeln och hade mått bra av lite teologiska studier.

Sören Dalevi har genom åren pendlat mellan den kyrkliga världen och den akademiska.

Efter prästvigningen arbetade han först i Grums som pastorsadjunkt, sedan som komminister i Norrstrands församling i Karlstad.

Doktorerade

– Jag hade inte tänkt att fortsätta forska inom religionsvetenskapen, säger Sören, men under åren som präst i Norrstrands församling hade jag pedagogiska frågor som ansvarområde.

Och det kändes lockande att undervisa i bibelvetenskap och samtidigt doktorera.

Bibeln har en stor betydelse inte enbart inom kyrkan. Det är tack vare den som de moderna skriftspråken, till exempel svenska, finska och tyska, utvecklades. Många ord och uttryck som vi använder dagligen har sitt ursprung i bibeln. Den är även viktig för kultur och konst.

Från 2003 till 2007 forskade och undervisade Sören Dalevi vid Karlstads universitetet i religionsvetenskap.

Resultatet blev avhandlingen ”Gud som haver barnen kär? Den avhandlar barnsyn, gudsbild och Jesusbild i ”Barnens bibel” och ”Bibeln i berättelser och bilder”.

En inspirationskälla till forskningsvalet var förstås de egna barnen.

När avhandlingen var klar var det än en gång dags för byte av arbetsuppgifter, 2008 blev han skolkaplan på Geijersskolan i Ransäter. I den rollen var han både präst och lärare, men efter fyra år tyckte prefekten vid Karlstads universitet, Gerhard Feltzmann att Sören behövdes där.

– Religionsämnet hade kollapsat, säger Sören, och jag blev ombedd att komma tillbaka.

Där blev han studierektor och sedan ämnesföreträdare, vilket innebär att leda och driva ett ämne.

Stark miljö

Utan att skryta konstaterar Sören att sedan dess har antalet studenter fördubblats flera gånger om och flera lärare har kunnat anställas. I dagarna fick han även beskedet att Centrum för samhällsvetenskapliga didaktiska studier, CSD, till vilket religionsämnet i Karlstad hör, och i vars styrelse han sitter, har blivit utsedd till stark miljö, vilket innebär att man får ett antal miljoner i extra forskningsmedel. Något som betyder mycket, då får man möjlighet att utveckla ämnet ännu mer.

Nästa steg i hans akademiska karriär är att bli docent, något han siktar på under 2016.

Om inte biskopsvalet visar en annan väg.

Sören Dalevi är nu en av åtta återstående kandidater som har chans att nå fram till biskopsposten i Karlstads stift.

Första anhalten, en kvällsmässa i domkyrkan är redan avklarad och predikan finns ute på Youtube, det medium som kanske lättast når ut med budskap till en yngre målgrupp. Nästa steg är en hearing den 5 april då kandidaterna får svara på frågor. Men det är inget som Sören bävar inför, han vet var han står när det gäller kvinnliga präster - ”det är självklart”, homosexualitet - ” inga problem”, samkönade äktenskap - ”det är absolut ok”.

– I debatten har det ibland verkat som att det enda bibeln handlar om är att homosexualitet är en synd och att kvinnor inte får bli präster. Vi som studerat bibeln, och gjort det på grundspråk, vet att detta är en grov förenkling och uttryck för en dålig teologi. Det är slående hur få, och svårtolkade, de texter är som tar upp dessa frågor i bibeln. Ändå vill vissa få det till att detta är ett hot mot det kristna budskapet. Det handlar om en handfull texter i en boksamling som i svensk översättning är på nästan 2000 sidor. Att hävda att homosexualitet, och frågan om kvinnliga präster, skulle vara avgörande för den kristna tron är förvirrat, säger Sören Dalevi.

Komplex fråga

Ibland är svaren givna men det finns även frågeställningar som har två sidor, som till exempel konflikten mellan Israel och Palestina.

– Det är komplexa frågor som bottnar i två starka berättelser, säger han. Man kan tro att det är lätt att lösa men det är det inte. I Sverige ser vi inte alltid mellanlägen, det är viktigt att kunna se de grå nyanserna.

Han citerar Dostojevskij som sade: ”Det sägs att ett plus ett är två, men jag får det alltid till 1,8”.

Israel-Palestina-frågan har för Sören Dalevi ett öppet svar.

Frågan hur vi får fler att gå till kyrkan kontrar biskopskandidaten med att säga att man inte ska stirra sig blind på gudstjänststatistiken. Allt fler besöker kyrkans verksamhet under andra tider i kyrkans olika arrangemang, men tittar men bara på statistik över antalet besökare till kyrkan på söndagar klockan 11 får man en felaktig bild. Kyrkan finns till hands när den behövs.

Valet till biskop hålls den 19 april, då kommer 370 röstberättigade att göra sitt val.

– Hur det än går så är jag en vinnare, säger Sören, det är stort att bli nominerad. Och andra utmaningar finns det gott om, vare sig de är i den akademiska världen eller inom det kyrkliga arbetet.

Sören Dalevi

Ålder: 46 år

Bor: Hammarö.

Arbete: Universitetslektor i religionsvetenskap, Karlstads universitet.

Familj: Hustrun Veronica, MS-sjuksköterska. Barnen Samuel, 18 år, Hanna 15 år, Sara 9 år.

Fritid: Sport, springer, ser gärna på FBK:s matcher, film och litteratur.

Läser just nu: Grottmannen av Jörn Lier Horst och Jonathan Sacks bok om det judiska året som Sören följer dag för dag. Samt andra Moseboken.

 

Har du synpunkter på det som sägs i texten? Skriv då gärna en kommentar via tjänsten Ifrågasätt men tänk på att hålla dig till ämnet och diskutera i god ton. Visa respekt för andra skribenter och berörda personer i artikeln. Kritisera och bemöt gärna argumenten men tänk på att inte angripa personen bakom åsikten. Vi förbehåller oss rätten att ta bort kommentarer vi bedömer som olämpliga.