2016-03-08 16:03

2016-03-08 16:03

Överklagande av buller avslås

MILJÖ

En boende i centrala Kristinehamn har klagat över trafikbuller vid sin bostad. Miljö- och byggnadsnämnden valde att avsluta ärendet utan åtgärd.

Därför har ärendet överklagats till både länsstyrelsen och mark- och miljödomstolen. Klagandena har varit lika resultatlösa oavsett instans.

Samtliga berörda instanser konstaterar att bullernivån ligger under de riktvärden gällande den ekvivalenta ljudnivån för vilka det krävs åtgärder.

Därför har ärendet överklagats till både länsstyrelsen och mark- och miljödomstolen. Klagandena har varit lika resultatlösa oavsett instans.

Samtliga berörda instanser konstaterar att bullernivån ligger under de riktvärden gällande den ekvivalenta ljudnivån för vilka det krävs åtgärder.