2016-03-08 11:34

2016-03-08 11:34

Hälften av snöpengarna kvar

SNÖRÖJNING: Miljonbudget

Trots vinterns ymniga snöfall har kommunen inte spräckt årets snöröjningsbudget ännu.

Enligt färska siffror från gatukontoret har det förbrukats 2,6 miljoner kronor under säsongen.

”Då är inte de senaste dagarnas återgärder medräknade, eftersom dessa inte har fakturerats än”, säger gatuchefen Sofia Elfström.

Totalt uppgår årets snöbudget till 4 770 000 kronor.

Enligt färska siffror från gatukontoret har det förbrukats 2,6 miljoner kronor under säsongen.

”Då är inte de senaste dagarnas återgärder medräknade, eftersom dessa inte har fakturerats än”, säger gatuchefen Sofia Elfström.

Totalt uppgår årets snöbudget till 4 770 000 kronor.