2016-03-08 14:32

2016-03-08 14:32

Ernst vill renovera flygel på Gustavsvik

BYGGPROJEKT: Populärt sommarprogram sneglar mot Kristinehamn

Ett av TV4:s mest populära program är Sommar med Ernst. Kristinehamns kommun har fått en förfrågan om att upplåta en av Gustavsviks flyglar till årets program.

Informationsärendet ligger sist av 25 punkter på kommunstyrelsens dagordning, dolt under kommunchefens information och den intetsägande rubriken Gustavsvik.

Anders Dahlén berättar för politikerna att produktionsbolaget bakom Sommar med Ernst har kontaktat honom. Det finns intresse av att spela in årets säsong i Kristinehamn och då använda en av flyglarna på Gustavsvik som renoveringsobjekt.

– De är intresserade av den västra flygeln, den rosa, säger Anders Dahlén.

Det är den av de båda flyglarna som är i bäst skick. Även om den andra är i större behov av renovering bedöms den inte hinnas med under den åtta veckor långa inspelningstiden.

Måste fixa avlopp

Men för att Ernst Kirschsteiger och hans team ska komma till Kristinehamn krävs en del motprestationer. Flygeln saknar vatten och avlopp, vilket behöver dras fram innan inspelningarna drar i gång i april. Enligt tekniska nämndens ordförande Krister Nyström (S) ska det hinnas med.

Kommunen ska också stå för kost och logi för hela inspelningsteamet. Det rör sig om 15 personer som ska bo här i åtta veckor.

– Det kan dra iväg bortåt en miljon kronor i kostnader, säger Bjarne Olsson (S).

Marie Oudin (M) tycker att det låter väldigt trevligt om Ernst Kirschsteiger vill komma hit och göra tv, men hon undrar vilka positiva effekter tidigare kommuner har upplevt efter inspelningarna. Något som också bör vägas in. Hon tycker också att tidsperspektivet är lite knappt.

Tydligt avtal krävs

Kommunchefen har sökt ansvarig person på produktionsbolaget för att räta ut vissa frågetecken, men har ännu inte nått personen i fråga.

– En sak vi måste vara helt klara med är juridiken. Att vi har ett klart och tydligt avtal är något vi har lärt oss, säger han.

Bjarne Olsson kastar ut frågan till sina politikerkollegor hur de ställer sig, om man ska gå vidare med diskussionerna eller inte.

Flera ledamöter tar chansen att yttra sig och de gör det i positiva ordalag. Miljö- och byggnadsnämndens ordförande Lars Johansson (S) påpekar att det ska finnas ett bygglov också:

– Men jag tycker det är en positiv idé.

Försäljnigsargument

Marianne Cordes (C) ser det som en bra möjlighet att lyfta fram Kristinehamns historia med tanke på vilken betydelse Gustavsvik haft genom åren. Partibrodern Adam Slottner tror att kommunen kommer att få igen de pengar man satsar.

Gustavsvik är en av de fastigheter som kommunen har tagit beslut om att sälja och det underlättas kanske med Ernst Kirschsteiger i kulisserna.

Informationsärendet ligger sist av 25 punkter på kommunstyrelsens dagordning, dolt under kommunchefens information och den intetsägande rubriken Gustavsvik.

Anders Dahlén berättar för politikerna att produktionsbolaget bakom Sommar med Ernst har kontaktat honom. Det finns intresse av att spela in årets säsong i Kristinehamn och då använda en av flyglarna på Gustavsvik som renoveringsobjekt.

– De är intresserade av den västra flygeln, den rosa, säger Anders Dahlén.

Det är den av de båda flyglarna som är i bäst skick. Även om den andra är i större behov av renovering bedöms den inte hinnas med under den åtta veckor långa inspelningstiden.

Måste fixa avlopp

Men för att Ernst Kirschsteiger och hans team ska komma till Kristinehamn krävs en del motprestationer. Flygeln saknar vatten och avlopp, vilket behöver dras fram innan inspelningarna drar i gång i april. Enligt tekniska nämndens ordförande Krister Nyström (S) ska det hinnas med.

Kommunen ska också stå för kost och logi för hela inspelningsteamet. Det rör sig om 15 personer som ska bo här i åtta veckor.

– Det kan dra iväg bortåt en miljon kronor i kostnader, säger Bjarne Olsson (S).

Marie Oudin (M) tycker att det låter väldigt trevligt om Ernst Kirschsteiger vill komma hit och göra tv, men hon undrar vilka positiva effekter tidigare kommuner har upplevt efter inspelningarna. Något som också bör vägas in. Hon tycker också att tidsperspektivet är lite knappt.

Tydligt avtal krävs

Kommunchefen har sökt ansvarig person på produktionsbolaget för att räta ut vissa frågetecken, men har ännu inte nått personen i fråga.

– En sak vi måste vara helt klara med är juridiken. Att vi har ett klart och tydligt avtal är något vi har lärt oss, säger han.

Bjarne Olsson kastar ut frågan till sina politikerkollegor hur de ställer sig, om man ska gå vidare med diskussionerna eller inte.

Flera ledamöter tar chansen att yttra sig och de gör det i positiva ordalag. Miljö- och byggnadsnämndens ordförande Lars Johansson (S) påpekar att det ska finnas ett bygglov också:

– Men jag tycker det är en positiv idé.

Försäljnigsargument

Marianne Cordes (C) ser det som en bra möjlighet att lyfta fram Kristinehamns historia med tanke på vilken betydelse Gustavsvik haft genom åren. Partibrodern Adam Slottner tror att kommunen kommer att få igen de pengar man satsar.

Gustavsvik är en av de fastigheter som kommunen har tagit beslut om att sälja och det underlättas kanske med Ernst Kirschsteiger i kulisserna.