2016-03-08 20:35

2016-03-08 20:35

Diplomutdelning hos föreningen för Byggnadskultur

ÅRSMÖTE: Föreningen för Byggnadskultur

Föreningen för Byggnadskulturs ordförande Bo Karlsson delade under tisdagens årsmöte ut diplom till husägare i Kristinehamn som på ett förtjänstfullt sätt renoverat sina hus.

Mottagare var Jan och Gunilla Wall för sin omsorgsfulla renovering av den tidigare baptistkyrkan, numera Sockerslottet. Diplom tilldelades även Föreningen Österviks kapell, som på ett föredömligt sätt påbörjat renoveringen av kapellet. Det togs emot av föreningens ordförande Annica Rafael-Rådberg.

Mottagare var Jan och Gunilla Wall för sin omsorgsfulla renovering av den tidigare baptistkyrkan, numera Sockerslottet. Diplom tilldelades även Föreningen Österviks kapell, som på ett föredömligt sätt påbörjat renoveringen av kapellet. Det togs emot av föreningens ordförande Annica Rafael-Rådberg.