2016-03-04 14:34

2016-03-04 14:34

Mejern lovar lyfta frågan

KONSUMENTSKYDD: Riksdagsman upprörs av hantverksfusk

Ett arbete som inte håller måttet och ett klent rättsskydd har gjort att Camilla Andreasson har hamnat i en brydsam situation. Därför tog hon kontakt med riksdagsmannen Lars Mejern Larsson (S).

De båda träffas under fredagen hemma hos Camilla Andreasson som redogör för sin situation. Något NKP berättade om i maj förra året. Att hon lånade pengar för att ha råd att måla om huset. Något som inte gjordes på ett fackmannamässigt sätt menade hon och vägrade betala.

Hantverkaren som utförde jobbet hävdade att hon inte har betalat för utfört arbete och ville inte kommentera hennes synpunkter.

Har gjort konkurs

De båda kom inte överens och till slut stämde hantverkaren Camilla Andreasson. Nu har ytterligare tio månader gått utan att saken fått någon lösning. I stället har hantverkarens firma försatts i konkurs.

För bara någon vecka sedan upptäckte hon en vattenskada i ett av rummen. Det visade sig att det tagit sig in vatten i huset genom ett röthål under hängrännan. Vatten som sedan har letat sig in i innertaket.

– Det låter som om att underarbetet inte är fackmannamässigt utfört, konstaterar Lars Mejern Larsson när han får läget beskrivet för sig.

Den senaste skadan har fått Camilla Andreasson att oroa sig över vilka ytterligare skador hon kan ha att vänta.

Hon har inte vågat driva ärendet civilrättsligt för att få ut skadestånd. Även om hon tror sig ha rätten på sin sida finns risken att motparten får rätt och då åker hon på att betala rättegångskostnader.

Vill se hårdare krav

Hennes önskemål är att Lars Mejern Larsson ska arbeta för att försöka få till en lagändring som sätter åt fuskbyggarna. Allra helst vill hon se ett certifieringskrav och en ansvarsförsäkring där en oberoende besiktningsman ska avgöra om arbetet är riktigt utfört.

Något sådant löfte får hon inte.

– Jag tror inte att man kan lagstifta bort problemet. Det krävs nog att branschen själv tar tag i situationen och kommer överens om vilka spelregler som ska gälla, säger Lars Mejern Larsson.

Någon form av självsanering alltså?

– Ja, det skulle man kunna säga. Vad jag skulle vilja se är någonting i stil med restaurangbranschens Schyssta listan. Där ska företagen förbinda sig att uppfylla ett antal kriterier för att få vara med. Då blir det lättare för konsumenten att ha koll på vilka som är seriösa och inte, svarar han.

Men det är bara en del av Camilla Andreassons problem. Det handlar också om konsumentskydd för de som har drabbats av dåligt hantverk och inte har råd att rätta till problemen.

– Hon har hamnat i ett moment 22-läge. Vi kanske bör se över konsumentlagstiftningen så att vi får ett bättre rättsläge för dem som drabbas av liknande situationer, säger Lars Mejern Larsson.

Han lovar att ta med sig frågan till riksdagen för att ta upp med ansvarig minister.

Men han påpekar också att man som konsument också har ett ansvar:

– Är priset lågt bör man kanske fundera på varför det är det.

De båda träffas under fredagen hemma hos Camilla Andreasson som redogör för sin situation. Något NKP berättade om i maj förra året. Att hon lånade pengar för att ha råd att måla om huset. Något som inte gjordes på ett fackmannamässigt sätt menade hon och vägrade betala.

Hantverkaren som utförde jobbet hävdade att hon inte har betalat för utfört arbete och ville inte kommentera hennes synpunkter.

Har gjort konkurs

De båda kom inte överens och till slut stämde hantverkaren Camilla Andreasson. Nu har ytterligare tio månader gått utan att saken fått någon lösning. I stället har hantverkarens firma försatts i konkurs.

För bara någon vecka sedan upptäckte hon en vattenskada i ett av rummen. Det visade sig att det tagit sig in vatten i huset genom ett röthål under hängrännan. Vatten som sedan har letat sig in i innertaket.

– Det låter som om att underarbetet inte är fackmannamässigt utfört, konstaterar Lars Mejern Larsson när han får läget beskrivet för sig.

Den senaste skadan har fått Camilla Andreasson att oroa sig över vilka ytterligare skador hon kan ha att vänta.

Hon har inte vågat driva ärendet civilrättsligt för att få ut skadestånd. Även om hon tror sig ha rätten på sin sida finns risken att motparten får rätt och då åker hon på att betala rättegångskostnader.

Vill se hårdare krav

Hennes önskemål är att Lars Mejern Larsson ska arbeta för att försöka få till en lagändring som sätter åt fuskbyggarna. Allra helst vill hon se ett certifieringskrav och en ansvarsförsäkring där en oberoende besiktningsman ska avgöra om arbetet är riktigt utfört.

Något sådant löfte får hon inte.

– Jag tror inte att man kan lagstifta bort problemet. Det krävs nog att branschen själv tar tag i situationen och kommer överens om vilka spelregler som ska gälla, säger Lars Mejern Larsson.

Någon form av självsanering alltså?

– Ja, det skulle man kunna säga. Vad jag skulle vilja se är någonting i stil med restaurangbranschens Schyssta listan. Där ska företagen förbinda sig att uppfylla ett antal kriterier för att få vara med. Då blir det lättare för konsumenten att ha koll på vilka som är seriösa och inte, svarar han.

Men det är bara en del av Camilla Andreassons problem. Det handlar också om konsumentskydd för de som har drabbats av dåligt hantverk och inte har råd att rätta till problemen.

– Hon har hamnat i ett moment 22-läge. Vi kanske bör se över konsumentlagstiftningen så att vi får ett bättre rättsläge för dem som drabbas av liknande situationer, säger Lars Mejern Larsson.

Han lovar att ta med sig frågan till riksdagen för att ta upp med ansvarig minister.

Men han påpekar också att man som konsument också har ett ansvar:

– Är priset lågt bör man kanske fundera på varför det är det.