2016-03-02 17:47

2016-03-02 17:47

JO svarar på Hjorts anmälan

ÖVERSVÄMNING: Får inget gehör

Kommunens sega handläggning och bristfälliga information fick Bengt Hjort att JO-anmäla kommunen. Men JO ser inte att kommunen ska ha begått något fel.

I augusti 2014 drabbades Kristinehamn av svåra översvämningar. En av dem som drabbades hårdast var Bengt Hjort som fick stora delar av tomten bortspolad.

Då flera av de boende på Strandområdet ansåg att kommunens bristande underhåll av avlopp i området förvärrade situationen riktades ersättningskrav mot kommunen. Bland annat ville de boende ha ersättning för självrisker till försäkringsbolag.

Först i december 2015 fick de boende besked om att kommunen avvisade alla skadeståndskrav. Det fick Bengt Hjort att vända sig till Justitieombudsmannen, JO, men en anmälan mot kommunen. Han ansåg att handläggningen var för långsam och att kommunens information under processens gång varit bristfällig.

Om handläggningstiden har varit lång är JO:s svar desto kortare:

”Det som kommit fram ger inte tillräcklig anledning till någon ytterligare åtgärd eller något uttalande från min sida. Ärendet avslutas.”

I augusti 2014 drabbades Kristinehamn av svåra översvämningar. En av dem som drabbades hårdast var Bengt Hjort som fick stora delar av tomten bortspolad.

Då flera av de boende på Strandområdet ansåg att kommunens bristande underhåll av avlopp i området förvärrade situationen riktades ersättningskrav mot kommunen. Bland annat ville de boende ha ersättning för självrisker till försäkringsbolag.

Först i december 2015 fick de boende besked om att kommunen avvisade alla skadeståndskrav. Det fick Bengt Hjort att vända sig till Justitieombudsmannen, JO, men en anmälan mot kommunen. Han ansåg att handläggningen var för långsam och att kommunens information under processens gång varit bristfällig.

Om handläggningstiden har varit lång är JO:s svar desto kortare:

”Det som kommit fram ger inte tillräcklig anledning till någon ytterligare åtgärd eller något uttalande från min sida. Ärendet avslutas.”