2016-03-01 09:50

2016-03-01 09:50

Osäker framtid för matmarknaderna

NÄRINGSLIV: Kulturen tar över Vågen

Den sista lördagen i varje månad arrangeras lokal matmarknad i Kristinehamn. Ett uppskattat arrangemang som nu ser ut att leva på lånad tid. Detta då matmarknaderna krockar med kulturnämndens planer för Vågen.

Under fjolåret presenterades planerna på att göra om stora galleri Vågen till ett museum över järnets väg och ett första steg mot ett stadsmuseum. Kommunstyrelsen gav i december klartecken åt kulturnämnden att gå vidare med sina planer. Både Bjarne Olsson (S) och Ulf Granhagen (S) lyfte fram matmarknaden i diskussionen, men förslaget gick ändå igenom.

– Det här är inte roligt alls, säger Charlotte Nilsson, ordförande för Omtänksamma Kristinehamn som arrangerar de lokala matmarknaderna.

Hon berättar att det bud hon fått från kulturchef Thomas Liedström är att man kan få tillgång till Vågen tre gånger om året; en vårmarknad och två julmarknader. Något Omtänksamma Kristinehamn tycker är för lite:

– Vi har ett väl inarbetat koncept där alla vet att det är sista lördagen i månaden som gäller.

Charlotte Nilsson menar att matmarknaden är ett bra sätt att handla lokalt och att många besökare kommer utifrån.

Från Omtänksamma Kristinehamns sida är man väl medvetna om att man bara har haft lokalen på lån och att man nu letar efter alternativ.

– Men det kryllar ju inte av lämpliga lokaler i centrum, säger Charlotte Nilsson.

Ni kan inte tänka er att flytta tillbaka till Marieberg?

– Nej, vi vill ha matmarknaden i centrum eftersom den också drar folk till övriga butiker.

Traditionell torghandel är inte heller något alternativ enligt Charlotte Nilsson. Då krävs endera enskilda torgstånd eller ett större tält att vara i, två alternativ som sannolikt skulle bli dyrare än dagens lösning.

Hur länge kan ni hålla på?

– Jag tror inte att det kommer i gång någon renovering av Vågen före sommaren så till juli kan vi nog köra, men sedan ser det mörkt ut, svarar Charlotte Nilsson.

Kulturchef Thomas Liedström tror också på en renovering i höst, men han håller inte med om att man kastar ut matmarknaden:

– Alla tycker ju om matmarknaden, det gör vi också. Därför diskuterar vi kring en lösning och jag tycker inte att vi är framme där än. Sedan ska politiken tycka till också. Jag tror nog att vi ska hitta något som gör alla nöjda.

Under fjolåret presenterades planerna på att göra om stora galleri Vågen till ett museum över järnets väg och ett första steg mot ett stadsmuseum. Kommunstyrelsen gav i december klartecken åt kulturnämnden att gå vidare med sina planer. Både Bjarne Olsson (S) och Ulf Granhagen (S) lyfte fram matmarknaden i diskussionen, men förslaget gick ändå igenom.

– Det här är inte roligt alls, säger Charlotte Nilsson, ordförande för Omtänksamma Kristinehamn som arrangerar de lokala matmarknaderna.

Hon berättar att det bud hon fått från kulturchef Thomas Liedström är att man kan få tillgång till Vågen tre gånger om året; en vårmarknad och två julmarknader. Något Omtänksamma Kristinehamn tycker är för lite:

– Vi har ett väl inarbetat koncept där alla vet att det är sista lördagen i månaden som gäller.

Charlotte Nilsson menar att matmarknaden är ett bra sätt att handla lokalt och att många besökare kommer utifrån.

Från Omtänksamma Kristinehamns sida är man väl medvetna om att man bara har haft lokalen på lån och att man nu letar efter alternativ.

– Men det kryllar ju inte av lämpliga lokaler i centrum, säger Charlotte Nilsson.

Ni kan inte tänka er att flytta tillbaka till Marieberg?

– Nej, vi vill ha matmarknaden i centrum eftersom den också drar folk till övriga butiker.

Traditionell torghandel är inte heller något alternativ enligt Charlotte Nilsson. Då krävs endera enskilda torgstånd eller ett större tält att vara i, två alternativ som sannolikt skulle bli dyrare än dagens lösning.

Hur länge kan ni hålla på?

– Jag tror inte att det kommer i gång någon renovering av Vågen före sommaren så till juli kan vi nog köra, men sedan ser det mörkt ut, svarar Charlotte Nilsson.

Kulturchef Thomas Liedström tror också på en renovering i höst, men han håller inte med om att man kastar ut matmarknaden:

– Alla tycker ju om matmarknaden, det gör vi också. Därför diskuterar vi kring en lösning och jag tycker inte att vi är framme där än. Sedan ska politiken tycka till också. Jag tror nog att vi ska hitta något som gör alla nöjda.