2016-02-29 16:38

2016-02-29 16:38

Vill bevara kontorsbyggnad

GÄSTHAMNEN: En representant för ett byggande av god kvalitet under 1950-talet

Föreningen för byggnadskultur är mycket nöjda med att tullkammaren från 1917 ska få skydds- och varsamhetsbestämmelser.
Det framkommer i föreningens yttrande om detaljplanen för gästhamnen.

Byggnaden är uppfärd i nationalromantisk stil och väl bevarad skriver Föreningen för byggnadskultur.

Även kontorsbyggnaden på fastigheten Katten 2, där HSB nu håller till, har ett särskilt värde, menar föreningen. Den för fram att byggnadslov meddelades i oktober 1956 och att det var O.F. Ahlmark & Co som ansökte om bygglovet. Enligt föreningen är byggnaden arkitektoniskt intressant.

– Den är en representant för ett byggande av god kvalitet under 1950-talet. Byggnaden bör därför enligt föreningens uppfattning erhålla skydds- och varsamhetsbestämmelser för att kunna bevaras och underhållas i framtiden i oförändrat gott skick, skriver man i yttrandet.

Beröm ges även för den planerade gång- och cykelvägen till området.

– Föreslagen gång- och cykelväg inom planområdet är välbetänkt och blir en tillgång för besökare till området då förbindelsen med stadens centrum förbättras.

I skrivelsen berörs även historiken för området som har en stadshistorisk betydelse. Föreningen lyfter fram hur Bergslagens skatter gick från hamnen ut i vida världen från senare hälften av 1500-talet, vilket även blev grunden för stadens grundande 1642.

Byggnaden är uppfärd i nationalromantisk stil och väl bevarad skriver Föreningen för byggnadskultur.

Även kontorsbyggnaden på fastigheten Katten 2, där HSB nu håller till, har ett särskilt värde, menar föreningen. Den för fram att byggnadslov meddelades i oktober 1956 och att det var O.F. Ahlmark & Co som ansökte om bygglovet. Enligt föreningen är byggnaden arkitektoniskt intressant.

– Den är en representant för ett byggande av god kvalitet under 1950-talet. Byggnaden bör därför enligt föreningens uppfattning erhålla skydds- och varsamhetsbestämmelser för att kunna bevaras och underhållas i framtiden i oförändrat gott skick, skriver man i yttrandet.

Beröm ges även för den planerade gång- och cykelvägen till området.

– Föreslagen gång- och cykelväg inom planområdet är välbetänkt och blir en tillgång för besökare till området då förbindelsen med stadens centrum förbättras.

I skrivelsen berörs även historiken för området som har en stadshistorisk betydelse. Föreningen lyfter fram hur Bergslagens skatter gick från hamnen ut i vida världen från senare hälften av 1500-talet, vilket även blev grunden för stadens grundande 1642.