2016-02-22 16:44

2016-02-22 16:44

Kristinehamn ökar

BEFOLKNING: Fortsatt invandring gör invånarantal över 24 000 stabilt

Kristinehamns kommun ökade med 156 invånare under 2015. Det betyder att kristinehamnarna vid årsskiftet var 24 270 stycken till antalet.

Det är fortsatt fler som dör än föds i kommunen. Under 2015 var det 248 barn som såg dagens ljus medan 341 kristinehamnare gick bort, enligt nya siffror från Statistiska centralbyrån.

Att kommunen växer beror på inflyttning.

Det var fler som flyttade till Kristinehamn från andra delar av Värmland än som lämnade Kristinehamn för andra kommuner i länet. Det var också fler som flyttade till Kristinehamn från utlandet än som lämnade kommunen för en flytt till ett annat land.

När det gäller flyttströmmar till andra kommuner utanför Värmland var det dock fler som flyttade från än till Kristinehamn.

Värmland ökade

Värmland ökade med 1 213 invånare under fjolåret till 275 904 invånare. Fem kommuner backade i invånarantal; Storfors, Kil, Grums, Torsby och Hagfors. Mest ökade Karlstad medan Hammarö och Kristinehamn stod för den andra och tredje största befolkningsökningen.

Sveriges befolkning ökade med 103 662 personer under 2015 och vid årets slut uppgick den till 9 851 017 personer. Det är den hittills högsta uppmätta ökningen mellan två år.

De senaste 20 åren har folkökningen för männen varit högre än för kvinnorna och för första gången i den svenska befolkningsstatistikens historia blev antalet män i befolkningen fler än antalet kvinnor.

Det är fortsatt fler som dör än föds i kommunen. Under 2015 var det 248 barn som såg dagens ljus medan 341 kristinehamnare gick bort, enligt nya siffror från Statistiska centralbyrån.

Att kommunen växer beror på inflyttning.

Det var fler som flyttade till Kristinehamn från andra delar av Värmland än som lämnade Kristinehamn för andra kommuner i länet. Det var också fler som flyttade till Kristinehamn från utlandet än som lämnade kommunen för en flytt till ett annat land.

När det gäller flyttströmmar till andra kommuner utanför Värmland var det dock fler som flyttade från än till Kristinehamn.

Värmland ökade

Värmland ökade med 1 213 invånare under fjolåret till 275 904 invånare. Fem kommuner backade i invånarantal; Storfors, Kil, Grums, Torsby och Hagfors. Mest ökade Karlstad medan Hammarö och Kristinehamn stod för den andra och tredje största befolkningsökningen.

Sveriges befolkning ökade med 103 662 personer under 2015 och vid årets slut uppgick den till 9 851 017 personer. Det är den hittills högsta uppmätta ökningen mellan två år.

De senaste 20 åren har folkökningen för männen varit högre än för kvinnorna och för första gången i den svenska befolkningsstatistikens historia blev antalet män i befolkningen fler än antalet kvinnor.

Befolkning

Karlstad 89 245 (+895)

Hammarö 15 420 (+164)

Kristinehamn 24 270 (+156)

Sunne 13 208 (+109)

Arvika 25 841 (+70)

Årjäng 9 869 (+65)

Eda 8 505 (+52)

Säffle 15 366 (+32)

Filipstad 10 625 (+12)

Munkfors 3 663 (+7)

Forshaga 10 625 (0)

Grums 8 945 (-13)

Storfors 4 032 (-74)

Torsby 11 910 (-82)

Kil 11 802 (-83)

Hagfors 11 824 (-97)

Värmland 275 904 (+1 213)

Källa: SCB