2016-02-19 11:40

2016-02-19 11:43

55-miljonersbygge igång

KOLLEKTIVTRAFIK: Första spadtaget för den nya bussdepån

Under fredagen togs ett första symboliskt spadtag för den nya bussdepån i Kristinehamn. Enligt Värmlandstrafiks ordförande Mikael Dahlqvist (S) är det en viktig satsning för bolaget.

Representanter för Värmlandstrafik, Kristinehamns kommun och Nobina medverkar vid den officiella byggstarten. Sweco, som projekterat bygget och är projektledare, samt entreprenören Veidekke är förstås också på plats.

Mikael Dahlqvist berättar kort om bygget och vad det betyder för Värmlandstrafik:

– Som ordförande är det inspirerande att få vara med och inviga sådana här satsningar.

Han konstaterar att det är en stor investering. Värmlandstrafik satsar ungefär 55 miljoner kronor på den nya bussdepån intill Resecentrum. Depån kommer att innehålla verkstadslokaler, tvätt- och tankanläggningar, personalutrymmen och uppställningsplatser. Försörjningsrampen kommer att få plats för 30 bussar.

– Kristinehamn är en viktig transportnod i Värmland och den här satsningen stärker den positionen. Samtidigt är depån en viktig satsning för kollektivtrafiken i länet, menar Mikael Dahlqvist.

Han är särskilt nöjd med att kommunen har kunnat erbjuda mark så nära Resecentrum. Det minimerar transporter till och från depån, vilket får positiv inverkan på miljön. Jämfört med dagens depå på Broängsområdet är det 800 meter kortare resa enkel väg.

– Men det är inte bara en miljöeffektivare lösning, vi får också en bättre arbetsmiljö för personalen, säger Mikael Dahlqvist.

Något Nobinas trafikchef Stefan Arnell instämde i:

– Det blir mycket bättre att komma till lokaler som är byggda och anpassade efter våra behov.

Hur många personer kommer att sysselsättas i lokalerna?

– Allt som allt pratar vi om ett 50-tal anställda inklusive chaufförer, svarar Stefan Arnell.

Värmlandstrafiks vd Lars Bull och kommunalrådet Bjarne Olsson (S) är också nöjda med den satsning som görs i Kristinehamn.

– Det är två år sedan vi gick runt här och tittade på var vi skulle kunna bygga, berättar Bjarne Olsson.

Att det tagit så lång tid till byggstart beror på lång handläggning hos Trafikverket.

– Nu byggs det lite här och var i Kristinehamn. Det är väldigt kul, avslutar Bjarne Olsson.

Representanter för Värmlandstrafik, Kristinehamns kommun och Nobina medverkar vid den officiella byggstarten. Sweco, som projekterat bygget och är projektledare, samt entreprenören Veidekke är förstås också på plats.

Mikael Dahlqvist berättar kort om bygget och vad det betyder för Värmlandstrafik:

– Som ordförande är det inspirerande att få vara med och inviga sådana här satsningar.

Han konstaterar att det är en stor investering. Värmlandstrafik satsar ungefär 55 miljoner kronor på den nya bussdepån intill Resecentrum. Depån kommer att innehålla verkstadslokaler, tvätt- och tankanläggningar, personalutrymmen och uppställningsplatser. Försörjningsrampen kommer att få plats för 30 bussar.

– Kristinehamn är en viktig transportnod i Värmland och den här satsningen stärker den positionen. Samtidigt är depån en viktig satsning för kollektivtrafiken i länet, menar Mikael Dahlqvist.

Han är särskilt nöjd med att kommunen har kunnat erbjuda mark så nära Resecentrum. Det minimerar transporter till och från depån, vilket får positiv inverkan på miljön. Jämfört med dagens depå på Broängsområdet är det 800 meter kortare resa enkel väg.

– Men det är inte bara en miljöeffektivare lösning, vi får också en bättre arbetsmiljö för personalen, säger Mikael Dahlqvist.

Något Nobinas trafikchef Stefan Arnell instämde i:

– Det blir mycket bättre att komma till lokaler som är byggda och anpassade efter våra behov.

Hur många personer kommer att sysselsättas i lokalerna?

– Allt som allt pratar vi om ett 50-tal anställda inklusive chaufförer, svarar Stefan Arnell.

Värmlandstrafiks vd Lars Bull och kommunalrådet Bjarne Olsson (S) är också nöjda med den satsning som görs i Kristinehamn.

– Det är två år sedan vi gick runt här och tittade på var vi skulle kunna bygga, berättar Bjarne Olsson.

Att det tagit så lång tid till byggstart beror på lång handläggning hos Trafikverket.

– Nu byggs det lite här och var i Kristinehamn. Det är väldigt kul, avslutar Bjarne Olsson.